Община Елена осигурява подкрепа на нуждаещи се по механизма „Лична помощ“

Публикувано на ср, 12 авг. 2020
47 четения

Близо 60 са потребителите в община Елена, включени в механизма „Лична помощ“ по Закона за личната помощ, който влезе в сила от 1 януари 2019 г. Толкова са и асистентите, с които общината в качеството си на доставчик, сключи трудови договори и тристранни споразумения, съобразно определения месечен брой часове в издадените направления от Дирекция „Социално подпомагане“ в Елена. Освен в града, социалната услуга се предоставя и в селата Дрента, Каменари, Константин, Майско, Руховци, Раювци, Марян и Буйновци.

От 1 август в механизма „Лична помощ“ са включени още трима ползватели, в това число и единственото засега дете с асистент неговата майка. Асистенти на лицата в неравностойно положение са техни близки или роднини, или посочени от ползвателите лица. Лични асистенти могат да бъдат безработни лица, също и работещи пенсионери, стига да не са  поставени под запрещение и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Няма доходен критерий за назначаването на асистентите.

Подаването на документи за включване в механизма продължава. В Закона за личната помощ са посочени групите на лицата с увреждания, които могат да бъдат ползватели.

·         хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

·         деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

·         деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност

Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ в Елена по настоящ адрес на човека с увреждане. С направлението за ползване на механизма с определен брой часове месечно, издадено от дирекцията, кандидатите за включване в механизма подават лично или чрез упълномощено от тях лице заявление-декларация /по образец/ в община Елена. В заявлението пълнолетните и децата над 16 години изрично дават съгласие добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново