Община Елена осигурява дърва на преференциални цени

Публикувано на чт, 20 ян. 2022
327 четения

До 15 февруари в Център за административно обслужване в Елена се приемат заявления за закупуване на дърва от временен склад в землището на с. Мийковци на преференциални цени. Това обявиха от местната администрация. Право да закупят от тях имат хора, които имат регистрация по постоянен адрес на територията на община Елена, не са в състояние да задоволят личните си нужди с дървесина от собствени гори, като едно от условията е да нямат просрочени задължения към Общината. Заявлението се подава само от едно лице от домакинството, посочвайки исканото количество дърва за огрев, което не може да надвишава 8 пространствени кубични метра. Подаването на повече от едно заявление от домакинство е основание за отхвърляне на всички други заявления.
При изготвянето на списъците предимство ще имат хората в неравностойно социално положение – инвалиди, тежко болни хора, самотни родители, многодетни семейства, стари хора и безработни. При наличие на ТЕЛК, НЕЛК или друг медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние, той също трябва да бъде приложен към заявлението.
В срок до 21.02. ще се изготвят списъци предложения на лицата, имащи право да закупят дърва за огрев на преференциални цени. Възражения от лицата, които са подали заявления в срок, но не са включени в предварителните списъци, ще се приемат до 25.02. След това на 28.02. ще се оповестят окончателните списъци на хората, имащи право да закупят дърва от временния склад, както и на тези, чиито заявления са отхвърлени.
Цената за продажба на добита дървесина от временен склад на дърва за горене от твърди дървесни видове е 37,00 лв. за пространствен кубичен метър с включен ДДС. Транспортните разходи до съответния адрес по местоживеене или до друг в рамките на общината са за сметка на купувача. До 6 пространствени кубични метра дърва за горене ще бъдат предоставени за военноинвалидите или военнопострадалите с постоянен адрес на територията на община Елена, като цената за добив и транспорт са за сметка на общинския бюджет. Придобитата по този начин дървесина е без право на препродажба и/ или извозване извън границите на община Елена.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново