Изграждат фотоволтаични централи в Eленско

Публикувано на пт, 19 мар. 2021
197 четения

Фотоволтаични централи планира да изгради столична компания в община Елена. Инвестиционното намерение е на “Сънотех Солар Проджект 6” ЕООД, за което са уведомени съответно Община Елена и Регионалната екоинспекция във Велико Търново. Компанията е избрала да изгради фотоволтаиците в село Иванивановци, а планираната мощност е до 4,5 MW. Проектът ще се реализира поетапно в имоти, собственост на инвеститора. Единият имот е с площ 39 366 кв.м, а вторият е по-малък – 15 754 кв.м, находящи се в урбанизираната територия на селото.
Проектът предвижда монтиране на фотоволтаични панели, инвертори, система за мониторинг и контрол на дейността, кабелна линия и компоненти на ел. присъеднияването към ЕРП. На площадката, върху стоманена носеща конструкция, ще бъдат монтирани до 7700 броя фотоволтаични панели с единична мощност от 590 Wp. Произвежданата енергия ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа на 20 kV. Предложението на инвеститора предвижда и оптимизиране на съществуващата пътна инфраструктура.
Според внесения проект в Община Елена първоначално компанията планира да стартира с изграждането на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 1,5 MW за присъединяването, на която е получено становище от ЕРП Север. На следващ етап се планира последващо увеличване на капацитета до 4,5 MW.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона от екологичната мрежа “Натура 2000”. Най-близката защитена зона е BG0000280 “Златаришка река”, посочват от РИОСВ.
Фотоволтаичен парк пък предстои да бъде изграден край Павликени, а инвеститор е Петър Бангеев от Разград. Паркът ще е с площ 70 120 кв.м и инсталирана мощност от 4935 kWp. За изграждането на системата ще бъдат използвани компоненти, произведени от световни лидери в тази област, се посочва в инвестиционното намерение.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново