Еленчани са против проучването на Раюв камък за полезни изкопаеми

Публикувано на вт, 30 Юли 2019
88 четения

Общинските съветници в Елена се обявиха срещу проучването на местността Раюв камък за полезни изкопаеми от компанията “Каолин” ЕАД. Правителството даде “зелена светлина” още през май т.г. за търсенето на индустриални минерали на площ с размер 13,46 кв.км, разположена в землищата на селата Тодювци и Буйновци. Проучването е за срок от три години, като за този период компанията трябва да инвестира минимум 90 000 лв. Разрешението предизвика тревога сред местното население за екологията в района и развитието на туризма.
На сесията на местния парламент в Елена през юни общинските съветници единодушно възразиха срещу инициативата, която считат за несъобразена със спецификата на територията и противоречаща на приоритетите на Общинския план за развитие (2014-2020). Развитието на туризма на базата на културно-историческото наследство и природния потенциал на територията е вторият по важност приоритет за програмния период. Общинският съвет настоява незабавно да бъде проведено обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, на което да се представят намеренията на “Каолин” ЕАД. Община Елена обжалва и в съда разрешението на министъра на енергетиката. Това направи и Местният съвет по туризъм с мотивите, че подобно проучване би нарушило уникалността на района и би се отразило негативно на основния поминък на населението.
Официалната позиция на ОбС е изпратена до 4 министерства – на енергетиката, на околната среда, на земеделието, на туризма и до “Каолин” ЕАД. В балканското градче е изпратено писмо от главния изпълнителен директор на дружеството д-р Волф Харлфингер, който уверява кмета и общинските съветници, че се отнасят с най-голяма сериозност към притесненията на хората. Уверенията са, че няма да се предприемат никакви действия, които не са предварително обсъдени и съгласувани с Общината.
Кметът инж. Дилян Млъзев възнамерява да изпрати писмото на дружеството до министъра на енергетиката с молба за тристранна среща, на която да се обсъди въпросът и да се вземе най-доброто решение. Съществува законова възможност министърът да отмени разрешението със съгласието на титуляра, за който е издадено.
“Каолин” ЕАД от 2013 г. е част от германската “Кварцверке” – компания с над 90-годишна история. Дружеството развива производства в България, Сърбия, Украйна и Албания. “Каолин” е ключов доставчик на материали с приложение в керамичната и стъкларската индустрия, в строителството, леярската промишленост, очистването на серни газове и филтрацията на питейни води.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново