Две нови книги излизат с финансовата помощ на Община Елена

Публикувано на ср, 11 авг. 2021
50 четения

За осма поредна година Община Елена организира конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението. Одобрената от Общинския съвет ежегодна сума е 5000 лв. за творчески проекти, тематично свързани с Елена и Еленския край. Приоритетно се поощряват местни автори, също и тези на възраст от 14 до 29 години.
Предложението на експертната комисия за оценка на тазгодишните проекти получи одобрението на Постоянната комисия по хуманитарни дейности към Общинския съвет и то е за издаването на книгите на двама автори.
Йордан Минчев, главен учител в СУ “Иван Момчилов”, доктор по история на България, участва в конкурса с научния си труд “Иларион Ловчански и Кюстендилски – живот и дейност”. Авторът прави задълбочено историческо изследване за родения в Горни Чукани, Еленско, първи български екзарх. Одобрената финансова помощ е в размер на 1922 лв.
Книгата на Ани Търсанкова “История на село Разпоповци” съдържа сведения от стари жители на селището за родовете, обичаите, нравите, възникването и развитието на Разпоповци, събрани от Никола Мартинов и Стоян Медникаров в периода 1964-1972 г. Издаването на това необходимо и интересно произведение за живота в Еленския край се подпомага с 2200 лв.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново