Започва рекултивацията на старото депо в Павликени

Публикувано на пн, 30 Ное. 2020
195 четения

Първа копка на рекултивацията на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени направиха кметът на общината инж. Емануил Манолов и представителят на фирмата изпълнител на строителните работи инж. Илиян Стоянов. Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и минимален брой присъстващи.
„Днешната първа копка от рекултивацията на старото общинско депо за битови отпадъци е съвсем естествено продължение на цялостната ни визия за грижа към околната среда и за едно по-зелено Павликени“, каза в официалното си слово кметът инж. Манолов. „Това е поредният от проектите ни с екологична насоченост, чрез които Община Павликени дава своя принос към опазването на околната среда и подобряването на стандарта на живот на нашите жители. На тази площ окончателно ще бъде възстановен теренът като естествен природосъобразен ландшафт, като бъдат създадени нови зелени площи. Ние ще имаме и условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в депото, което още повече ще гарантира, че високите стандарти за опазване на околната среда се изпълняват във всяка една минута”, посочи още градоначалникът.
Проектът се финансира по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Общият размер на проекта е 3 481 029,95 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 347 698,50 лв. Община Павликени има ангажимент със собствено финансиране да извърши техническата рекултивация на стойност 84 328,96 лв. и биологичната рекултивация на стойност 49 002,49 лв.
Общинското депо за битови отпадъци на Павликени е открито през 1971 г. След изграждането на регионалната система за битови отпадъци в с. Санадиново, община Никопол, през 2016 г. със заповед на директора на РИОСВ-Велико Търново експлоатацията на депото е преустановена. На него са обезвреждани битови отпадъци с неопасен характер, отпадъци от търговската и занаятчийската дейност на местните предприятия, улична смет, градински, кухненски и строителни отпадъци.
Окончателно възстановеният терен ще има естествен природосъобразен ландшафт.
Изпълнител на строително-монтажните работи е : ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ БГ“ гр. София. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново