“Кроношпан” вдъхва нов живот на старите мебели

Публикувано на пн, 20 май 2024
3735 четения

През 2016 г. “Кроношпан България” реши да инвестира над 600 млн. лв. и да построи във Велико Търново един от най-модерните заводи в Европа. Част от това вложение е и инсталацията за обработка на дървесните отпадъци и висококачественото им рециклиране в продукт – плочи от дървесни частици, от които се произвеждат мебели, замествайки дървесината, добивана от горите, коментира инж. Петър Дишков – мениджър “Снабдяване” в компанията, която е и сред най-големите инвеститори у нас. Инсталацията, която заработи през 2019 в старата столица, може да рециклира всякакви неопасни дървесни отпадъци от бита, индустрията, строителството и от опаковки – стари мебели (без мека мебел, матраци и дивани), нетапицирани дървесни столове, дървени етажерки, маси, бюра, гардероби, легла, дървени врати, греди, дъски, талпи, ламперия, кофражи и т.н.
В момента повечето общински ръководства са приели, че старите мебели може да се оставят до контейнерите, а оттам отговорността е на кмета, а общинските хазни поемат крупни разходи по транспортиране, пояснява инж. Дишков и допълва, ако “Кроношпан България” има сключен меморандум, поставя контейнер на площадки и от там извозва и рециклира. Ако пък няма договорка с местната власт, може да поема разделно събраните отпадъци на площадка/деп/ и да ги събере и рециклира за своя сметка.
Към момента “Кроношпан България” има 5 депа за дървесни отпадъци в страната, както и сключени меморандуми с 46 общини. “В зависимост от организацията на всяка община ние предоставяме гъвкави логистични решения така, че дървесният отпадък да не отиде за депониране, което струва доста на общините – 250 лв. на тон, да не бъде изгорен нерегламентирано или изхвърлен, замърсявайки околната среда”, допълва експертът.
По данни на Евростат от 11.II.2020 г. у нас годишно се образуват между 500 000 и 1 000 000 тона дървесни отпадъци. Ако те се товарят на камиони, биха могли да покрият пътя от Синеморец до Видин или биха заели площта на 200 футболни игрища.
Ако пък се изгорят нерегламентирано, ще образуват 10 000 тона фини прахови частици, а депонирането им би струвало 100-200 млн. лв. От друга страна изгарянето им е забранено, защото се отделят ФПЧ и опасни вещества.
“Кроношпан България” притежава мощности да обработи всички разделно събрани дървесни отпадъци на територията на страната. Когато стартирахме през 2019 г., у нас се рециклираха общо от бита и строителството не повече от 2-3 хил. тона. За миналата 2023 г. ние сме рециклирали над 35 000 тона. За съжаление, поради неработещите системи за разделно събиране на отпадъците и липсата на такъв ресурс, от 2 г. внасяме дървесни отпадъци от Гърция. За 2024 г. сме планирали внос на минимум 3000 тона, информира инж. Петър Дишков.
Той припомня също, че “Кроношпан” произвежда плочести материали от дървесина, които се използват за производството на мебели и в строителството. Събраните стари мебели се раздробяват, почистват от недървесни включения, смесват се с другите дървесни суровини и се произвеждат плочи от дървесни частици – ПДЧ. Продуктите на компанията заместват масивната дървесина, добивана от старите гори, и по този начин спомагат за опазването им. Те са с дълъг жизнен цикъл и висока добавена стойност, съхраняват въглерод и подлежат на рециклиране.
За производството им в България се използват 3 вида суровини – (дървесните отпадъци , които са приоритетни за “Кроношпан”); остатъчна дървесина (от дъскорезно, амбалажно и мебелно производство – стърготини, парчета дървесина), както и индустриална технологична дребноразмерна дървесина (от санитарни сечи в горите). Увеличаването на дела на дървесните отпадъци ще доведе до намаляване на дървесината от горите.
Процесът по рециклиране е скъп и енергоемък, но от друга страна това е налична суровина, която при правилна употреба може да замени възобновяемия, но ограничен ресурс, какъвто е дървесината, добивана от горите. По този начин компанията прилага на практика кръговата икономика при нулев отпадък.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново