Велико Търново е сред градовете лидери в образованието и културата в България

Публикувано на вт, 28 Ное. 2023
102 четения

Велико Търново е сред градовете лидери в образованието и културата в България, според данните на Института за пазарна икономика, публикувани наскоро. От образователните показатели може да се види, че броят на студентите в старата столица се увеличава и поставя областта на първо място, изпреварвайки София, със 75,5 студенти на хиляда души от населението (при 33,2 на хиляда души в страната). Делът на децата в детските градини е сравнително висок (90,6% при 87,3% в страната), а нетният коефициент на записване на населението в 5-7 клас се повишава през 2022 г. и изпреварва средния за страната – 92,8% в областта при 90,7% в страната. Влошаване се наблюдава при дела на второгодниците, но той остава по-нисък от средния. По-лошо е положението в училищата, където представянето на учениците в областта е под средното за страната и през 2023 г. Средният успех на националното външно оценяване по математика след 7 клас е 31,2 т. (при 35,3 т. в страната), а на матурата по български език и литература – “Добър” 3,72 (при “Добър” 3,93 в страната). Делът на слабите оценки е 18,8% (при 17,9% в страната).
През 2022 г. посещенията на кината, музеите и библиотеките се увеличават значително. Спрямо населението, област Велико Търново се нарежда на второ място по посещения на музеи (след област Габрово) и на трето по посещения в библиотеки (след областите Силистра и Шумен). По отношение на туризма – броят на леглата в местата за настаняване спрямо населението нараства, но остава сравнително нисък – 25 на хиляда души при 55 на хиляда души в страната. Относително малко са и реализираните нощувки в областта, както и делът на наетите в сектора на културата, спорта и развлеченията, показват данните на института.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново