В региона българските туристи спят в хотелите с 1 и 2 звезди, чужденците – 4 и 5 звезди

Публикувано на вт, 21 Ное. 2023
165 четения

136 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, са функционирали в област В. Търново през септември, съобщават от Териториално статистическо бюро. Броят на стаите в тях е 2267, а на леглата – 4842. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3,0 %, а леглата в тях – с 6,0 %.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 33 011 или с 9,9 % повече в сравнение със същия месец на предходната година. Наблюдава се увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 23,7 % и от български – с 5,4 % спрямо септември 2022 година.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново са 19 426 или с 12,8 % повече спрямо същия месец на предходната година. От всички пренощували лица 66,7 % са български граждани (12 957 души), като най-голяма част от тях (71,1 %) са нощували в места за настаняване с категория 1 и 2 звезди. Нощувалите чужди граждани са 6469 души. Най-голяма част от тях (44,9 %) са нощували в места за настаняване с категория 4 и 5 звезди. В места с категория 3 звезди са пренощували 18,7 % от тях. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния – 29,3 %, следвани от Испания – 8,6 %, Германия – 6,9 %, Франция – 5,4 %, Китай – 5,2 %, Обединено кралство – 4,1 %, и от САЩ – 3,7 %.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Велико Търново е 22,8 %, която е с 8,9 процентни пункта по-ниска от средната за страната (31,7 %). Най-висока заетост има в местата за настаняване с категория 4 и 5 звезди – 37,9 %, следвана от тази в местата с 3 звезди – 22,4 %. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в тези с категория 1 и 2 звезди – 20,4 %. През септември 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. общата заетост се увеличава с 0,9 процентни пункта.
Приходите от нощувки в област Велико Търново са 1924.0 хил. лв., или с 22,2 % повече в сравнение със септември 2022 година. Отчетеното увеличение е както от чужди граждани – с 23,7 %, така и от български – с 21,4 %. Най-голяма част (56,1 %) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново