В Елена внедряват френски опит за намаляване на битовите отпадъци

Публикувано на ср, 21 Дек. 2022
162 четения

Община Елена стартира проект за намаляване на битовите отпадъци чрез компостиране. Той е на стойност 391 080 лв., финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 325 944 лв., а 57 519 лв. е националното съфинансиране.
Изпълнението на проекта ще продължи до януари 2024 г. и в неговия фокус е предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци в общността и домакинствата.
Предвидени са редица дейности за изпълнение в община Елена, с цел успешното адаптиране и въвеждане на проучена добра практика за компостиране и управление на биоразградимите отпадъци на град Шамбери, Франция. За целта ще се проведе проучване на нагласите в общността и домакинствата, ще се разработи методика за анкетиране, след което резултатите ще бъдат обобщени в доклад.
Проектът предвижда създаване на Обществен екологичен център, набавяне и предоставяне на безплатни съдове за компостиране на домакинствата и представители на общността. Включени са също редица обучения във връзка с процеса на компостиране и кампании за популяризиране на резултатите от проекта. Ще бъдат организирани три мащабни кампании, имащи за цел популяризирането на резултатите от проекта, създаването на организирани групи от заинтересовани лица в различни възрасти (от ученици до възрастни) и повишаване на техния капацитет. В резултат ще бъде обхваната голяма част от населението на община Елена, а устойчивостта ще бъде гарантирана от мерки за публичност, както и чрез продължаване във времето на ефекта от кампаниите, уточняват от общинската администрация.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново