В Елена търсят доброволци, желаещи да бъдат обучени като майстори-компостьори

Публикувано на вт, 21 мар. 2023
193 четения

В Елена стартираха дейностите в кампания “Компостиране в общността и домакинствата”, част от изпълнението на проект “От компостиране към нулеви отпадъци – въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на Община Елена”, № BG16M1OP002-2.009-0020-C01, процедура № BG16M1OP002-2.009 “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, финансиран от ОП “Околна среда 2014-2020 г.”
В рамките на кампанията, Община Елена търси доброволци, желаещи да бъдат обучени като майстори-компостьори. Те ще получат знания за компостирането, както и ще имат възможността да консултират домакинствата относно процеса на компостиране и факторите за успешното му извършване. Те ще имат възможността да предадат знанията си, обучавайки нови майстори-компостьори, осигурявайки последователност и устойчивост на знанията в общността на Елена.
“Ако желаете да научите повече за компостирането или желаете да помогнете на своите съграждани, като станете майстор-компостьор, имаме удоволствието да Ви поканим на безплатно обучение по тази тема на 20 март 2023 г. (понеделник), начален час: 10:00 ч.
Обучението ще се проведе в сградата на община Елена, с адрес: гр. Елена, ул. “Ил. Макариополски” № 24”, посочват от общинската администрация в балканското градче.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново