В Елена купуват автомобил за Домашния социален патронаж

Публикувано на ср, 25 ян. 2023
253 четения

Община Елена спечели проект „Патронажна мобилност за доставка на обяд в община Елена“ по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.
Договорът между Община Елена и фонда бе подписан на 12 януари 2023 г. със срок на изпълнение до 10 август 2023 година. С реализирането му ще бъде осигурено закупуването на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж.
Общият бюджет на проектното предложение е 35 800 лева, като размерът на финансовите средства, които ще отпусне Фондът „Социална закрила“, са 32 220 лева, а собственият принос на общината е 3580 лева.
На територията на община Елена се намират 124 населени места с различна отдалеченост до общинския център. Към настоящия момент Домашен социален патронаж извършва услугата за доставка на храна на 140 потребители, като най-отдалеченото от общинския център селище е на 35 километра в една посока.
Социалното заведение разполага с 2 автомобила за разнос, но големият брой потребители и отдалечеността на селата от градския център обуславят нуждата от още едно превозно средство.
С реализирането на проектното предложение ще се осигури постоянен хранителен режим и спокойствие на потребителите на Домашен социален патронаж, ще се подобри качеството на живот на хората с увреждания и ще се постигне социална интеграция на възрастните, като част от най-уязвимите групи лица в риск.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново