В 17 селища пият вода с нитрати

Публикувано на вт, 9 юли 2024
341 четения

В 17 населени места във Великотърновска област проверки на РЗИ са установили наличие на нитрати в питейната вода. Най-голям е броят на селата от община Свищов: Хаджидимитрово, Совата, Алеково, Горна Студена, Червена, Деляновци. Останалите населени места са селата: Коевци, Стрелец, Никюп, Орловец, Каранци, Горна Липница, Иванча, Стефан Стамболово, Върбовка, както и във водата, ползвана от жителите на Сухиндол.
При взетите 147 водни проби през второто тримесечие са констатирани отклонения от нормите в 20 от случаите. В три планински села – Райковци, Буйновци и Средни колиби във водните проби са открити коли форми, ешерихия коли и ентерококи. Взети са 14 проби и от минерални водни източници като там отклонения от нормите са установени при пробите от лятната къпалня и от водоизточника в Полски Тръмбеш. На базата на получените резултати са издадени предписания за административни нарушения и са съставени четири акта на отговорните лица. Три от тях са за неизвършени задължителните по закон периодични медицински прегледи и един е за лошите микробиологични резултати в питейната вода на Райковци.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново