Училището в Церова кория е одобрено от МОН за защитено

Публикувано на вт, 23 ян. 2024
230 четения

Основно училище “Петко Р. Славейков” във великотърновското село Церова кория отново бе одобрено от Министерството на образованието и науката и включено в Списъка на защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2024/25 г. Учебното заведение е средищно и приема деца от селата Миндя и Къпиново, които са в планински район, и от селата Пчелище и Церова кория, които се намират в полупланински район.
Като успех определи това Пенка Игнатова, директор на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Община В. Търново, тъй като първоначално предложението на общинската управа не е било прието, но след обосновани възражения решението на министерството е променено. Тя припомни, че училището в Церова кория е защитено от 2008 г., като най-близкото е в Мерданя, но то е в друга община, а във великотърновска това е ОУ „Д-р Петър Берон“ в Дебелец. Ако училището бъде закрито, учениците ще трябва да пътуват повече от 20 км, което в планински и полупланински район е повече от 30 минути, особено при неблагоприятни метеорологични условия.
ОУ “П. Р. Славейков” в Церова кория е наследник на 240-годишна традиция. В него е въведена целодневна организация на учебния ден и учениците са включени в различни форми на извънкласна дейност. Те участват във всички празници и чествания в селата Церова кория, Пчелище, Къпиново и Миндя. Учебната сграда е голяма, с локално парно отопление, а базата съвременна. Тя включва гараж за училищния автобус, столова, спортна площадка, компютърен кабинет, голям двор с парк.
В списъка на образователното министерство от област Велико Търново влизат още ОУ „Христо Ботев” в еленското село Беброво и ОУ „Васил Левски” в златаришкото Средно село, където защитеността е за учениците от 1 до 7 клас включително. Защитените детски градини в областта са ДГ “Вяра, Надежда и Любов” в Беброво, ДГ „Мир“ в еленското село Каменари, ДГ “Щастливо детство” в Константин, община Елена, и ДГ “Детелина” в Средно село, като защитеността е за децата в задължителна предучилищна възраст.
За защитена детска градина се определя тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които организират задължително предучилищно образование.
За защитено училище за учениците от 1 до 7 клас се определя учебно заведение, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от 1 до 7 клас ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново