Свищовската академия е във финансов колапс, министър Вълчев се срещна с преподавателите

Публикувано на нд, 17 Ное. 2019
1601 четения

Пред финансов колапс е изправена Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов. В петък академичното ръководство оповести решението си за изплащане на 60 % от брутното трудово възнаграждение за ноември, защото пари за пълния размер на заплатите няма. По повод влошеното финансово състояние на вуза и мерките, които трябва да се предприемат за справяне с възникналата кризисна ситуация, се проведе среща с министъра на образованието Красимир Вълчев и с председателя на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука” към КНСБ доц. Лиляна Вълчева.

В началото ректорът доц. д-р Иван Марчевски представи текущото финансово състояние на  Академията, очерта причините, довели до сегашната ситуация и действията, които академичното ръководство е предприело за финансово стабилизиране. Той подчерта, че решението за изплащане само на 60 % от работните заплати е непопулярно, но единствено възможното действие към момента. Ректорът обясни, че за 4-годишния период приходите са намалели с 43,14 %, (над 6 млн. лв.), разходите са намалени с 27,37 % (над 4 млн. лв.), а дефицитът всяка година е над 1 млн. лв., като през 2019 г. се очаква да достигне 2 млн. лв. И посочи, че сред основните причини за устойчивия дефицит са политиката на държавата за ограничаване на приема на студенти в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”, чиито дългосрочни цели не се поставят под въпрос, а СА е единственият вуз, който извършва обучение по тях. Освен това Свищовската академия функционира в сравнително малък град и в регион със слаба икономика. Доц. Марчевски изрази притеснение, че след 3 години на ограничаване на разходите, резервите в това отношение са на изчерпване – над 130 души са съкратени или пенсионирани, като на мястото на пенсионираните не са назначавани нови хора, намален е класът за прослужено време на целия персонал, неколкократно са намалявани добавките, които се получават за съвместяване на дейности и изпълнение на ръководни функции, норматива на един преподавател е увеличен на 400 часа, възнаграждения за наднормен труд не се изплащат вече 2 години, разходите за издръжка са намалени на половина и вече са на санитарния минимум. „Ние само със собствени сили вече не можем да се справим. По-добрите времена за училището ни ще изискват още усилия от наша страна, но и финансова помощ от страна на държавата”, заяви доц. Марчевски.

Министър Вълчев коментира тенденциите в развитието на образователната система в страната и сподели какви промени се предвиждат в Закона за висшето образование и в политиката по приема на студенти. Той изрази позицията на МОН по казуса със Стопанската академия, като потвърди, че проблемите са резултат както от допуснати грешки в миналото, така и от обективни процеси. „При Вас дойдоха няколко беди наведнъж – имиджов проблем, който съвпадна с началото на реформата в приема, обстоятелството, че сте локализирани в относително малък град, промените в нагласите на младите хора за избор на място за продължаване на образованието”, каза министърът Вълчев в обръщението си към академичната общност и показа, че е много добре запознат със ситуацията във вуза. Той отдаде дължимото на усилията, които Академията прави в последните години за справяне с проблемите, но наблегна на това, че трябват и допълнителни реформи, не само свързани с разходите, но и по отношение на развитие на научните изследвания, включване в европейските университетски мрежи и отваряне към международното образователно пространство. Като част от стратегическите решения за бъдещото развитие министърът препоръча на Стопанската академия да намери това, което може ясно да я отличи от конкурентите – предлагане на образователен и научен продукт с високо качество. Красимир Вълчев заяви, че МОН ще направи необходимото за да подпомогне Свищовската академия при решаването на финансовите й проблеми, но подчерта, че това изисква допълнителни усилия и от двете страни.

В рамките на дискусията и споделените мнения стана ясно, че академичното ръководство, академичната общност и МОН имат сходни виждания по предлаганите промени в Закона за висшето образование и подкрепят идеята на образователното министерство за повече права на държавата при взимане на решения, свързани с финансовото управление и контрола върху работата на ректорските ръководства в държавните университети.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново