Стражица разработва общ устройствен план на общината

Публикувано на ср, 15 окт. 2014
288 четения

Стражица работи по изработването на общ устройствен план общината. Чрез него трябва да се обобщи общата структура на територията – жилищните зони, производствено-складови бази и терени, териториите за озеленяване и специалните озеленени площи, зоните за спорт и развлечения, териториите за обществено обслужване, обектите на културно-историческото наследство, териториите за курортно-туристическо и вилно строителство, техническата инфраструктура, нивите, горите, защитените зони и нарушените територии за възстановяване. Трябва да се очертаят устройствените зони за всяка от териториите. С общия устройствен план пълно ще бъдат описани публичната държавна и общинска собственост и режимът на тяхното устройство. Ще бъдат разписани изискванията за устройство на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания. Трябва да бъдат направени Екологична оценка и за съвместимост.
В края на май 2013 г. Общинският съвет в Стражица дава подкрепата си да бъде изготвен проект за Общ устройствен план на общината. Разработката е за 219 462 лв. От тях Министерството на инвестиционното проектиране осигурява 142 650 лв., останалите 76 812 лв. са от общинския бюджет. Чрез обществена поръчка се търси фирма изпълнител, която да разработи плана и оценките.
З. ХРИСТОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново