Според проучване на “Програма достъп до информация” Община Стражица е най-прозрачната публична институция в областта

Публикувано на чт, 28 февр. 2013
270 четения

Община Стражица е най-прозрачната публична институция във Великотърновска област, най-затворена е Областната дирекция на полицията. Това показва последният рейтинг на активната прозрачност за 2013 година. Изследването е направено от фондация “Програма достъп до информация” (ПДИ). Целта му е да оцени как административните структури на изпълнителната власт спазват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет.
От 7 до 25 януари тази година специалисти на фондацията са прегледали 488 интернет страници на 490 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Вчера от ПДИ официално обявиха резултатите. Те могат да бъдат видени на www.aip-bg.org.
“За изследването на интернет страниците поискахме копие от договора за последната обществена поръчка за м.г. от 490 институции. Получихме информацията от 238 и частичен достъп до договорите на 47. Изричен отказ ни изпратиха 48 органа на власт, а изобщо не отговориха 131. Да платим за информацията поискаха 26 институции”, обясни Гергана Жулева, изпълнителен директор на ФПДИ.
Експертите са се натъкнали на различни практики. В копията на договорите си за обществени поръчки, някои институции заличавали името на изпълнителя, цената на договора, датата му. В регистъра на Агенцията за обществени поръчки, който е публичен, именно това са елементите, които се публикуват. По Закона за достъп до обществена информация точно тези елементи не могат да бъдат обект на търговска тайна, коментира Жулева.
Нивото на прозрачност е оценявано с точки по 40 индикатора, а за общините са добавени още три – дали на сайтовете им са публикувани решенията на Общинския съвет, разрешенията за строеж, подробните устройствени планове. Трите допълнителни въпроса реално позволиха създаването на Рейтинг на активната прозрачност на общините.
“Няма уеднаквяване на дизайна, формата и съдържанието на интернет страниците. Така трудно можеш да намериш определена информация дори да е там. Трябва да има унифицирани изисквания за официалните страници”, каза Гергана Жулева. Според оперативния план на българското правителство във връзка с ангажиментите му инициативата “Партньорство за открито управление” предстои изменение на Закона за достъп до публичната информация в частта на стандартите за активно публикуване. “Министерството на правосъдието отговаря за внасяне на този проектозакон, срокът е първата половина на 2013 г. В момента все още не е създадена работна група. Все още се уточнява дали задължението на държавата и публичните институции да публикуват договорите си да стане с изменение на Закона за достъп до обществената информация, или на Закона за обществените поръчки.
“Цялата информация трябва да е обществена. Кризата в момента показва, че трябва да се създадат детайлни правила за прозрачност дори на монополистите. Законът за публичните финанси вече предвижда глоба от 500 лева, ако институция не публикува отчета на бюджета си на всяко тримесечие”, коментира Жулева.
Проучването на ПДИ е част от проекта “В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, финансиран от фондация “Америка за България”.

Енергодружествата не са задължени лица по ЗДОИ

“Електроразпределителните предприятия не са задължени лица по Закона за достъп до обществената информация, въпреки че и трите фирми са акционерни дружества и са длъжни да публикуват финансовите си отчети в Търговския регистър”, коментира адвокат Кирил Терзийски. В страниците на ЕРП-ата има качена обща информация, разяснителни текстове, но от друга страна, кризата в момента очевидно показва, че трябва да се създадат ясни и точно разписани правила за прозрачност и на монополистите. “От протестите се налага изводът, че доставчиците трябва да бъдат по-прозрачни. Да не говорим, че доброто предоставяне на информация е свързано и с разясняване и с по-добро комуникиране с клиентите. Въпросът е и в контрола от страна на държавата. Държавният регулатор е този, който трябва да предоставя информация”, е становището на ПДИ.
Хората не могат да се занимават само с това да подават заявления, да искат разяснения, затова тази информация да бъде публикувана в интернет страниците на институциите, така че всички да могат да я прочетат, без да си губят времето, препоръчват от “Програма достъп до информация”.
Здравка МАСЛЯНКОВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново