Установиха седем случая на работници без трудови договори

Публикувано на пт, 27 Юли 2018
350 четения

755 нарушения са констатирали служителите на Дирекция “Инспекция по труда” – В. Търново, при извършените проверки през май и юни. Инспекторите са направили общо 249 проверки, като 46 от тях са след постъпили сигнали от граждани и институции. 513 от нарушенията са свързани с трудовите правоотношения на работниците и служителите.
Най-честите нарушения, установени от инспекторите, са свързани с работното време и почивките по време на работа, както и с изплащането на трудовите възнаграждения. Седем са случаите на работещи без трудови договори, а неизплатените навреме трудови възнаграждения са в размер на 22 892 лв., за което са дадени предписания от Инспекцията по труда за издължаване към служителите.
Продължава засиленият контрол в отрасъла „Растениевъдство и животновъдство” и законосъобразното наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, отчете инж. Невена Стефанова, директор на “Инспекция по труда”. Тя уточни, че трудовият договор може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден за не повече от 90 дни в една календарна година. Инж. Стефанова припомни за извършената през май законодателна промяна, с която се дава възможност трудовият договор за един ден да се сключва и за 4-часова продължителност на работния ден. 514 са предоставените образци за еднодневни трудови договори през първите 6 месеца на годината.
Контролът върху наемането на работа на лица, ненавършили 18 г., е бил акцентът в работата на инспекторите през периода. До момента не са установени нарушения. 25 са постъпилите във ведомството искания за издаване на разрешение за работа на лица под 18 г., а през първото полугодие на годината те са били 39.
„Т.г. се наблюдава бум на разрешенията за наемане на работа на лица, ненавършили 18 г., основно в сектора на услугите. Спрямо м.г. интересът е много голям, но в летния период се наблюдава спад заради заетостта по морето”, каза още инж. Стефанова.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново