РИОСВ сключи споразумения с нарушители за близо 5000 лв.

Публикувано на вт, 15 авг. 2023
157 четения

Наказателно постановление на стойност 2000 лв. са издали през юли от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и води във В. Търново. Сключени са 5 споразумения по Закона за административните нарушения и наказания между наказващия орган и нарушителя на обща стойност 4970 лв.
През юли са извършени 97 проверки на 93 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 66 са планирани и 31 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 4 предписания. Съставени са и 8 акта за административни нарушения. Един акт е съставен на дружество за неспазване на нормите за неорганизирани емисии съгласно нормативните изисквания. Останалите седем акта са свързани с неизпълнение на Закона за управление на отпадъците – извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства без разрешение, неводене на отчетност на отпадъците и др.
През изминалия месец е наложена текуща месечна санкция на дружество от гр. Лясковец в общ размер на 384,80 лв. на месец, считано от 9 май т. г. до преустановяване на нарушението за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по два показателя, посочени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
Еднократна санкция в размер на 11,23 лв. е наложена на фирма от гр. Бяла черква за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по показател, определен в разрешителното за заустване, издадено от БДДР – Плевен.
Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5436 лв. РИОСВ: от получените суми 4348 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.), Община В. Търново (1600 лв.) и Община Г. Оряховица (1064 лв.), посочват от РИОСВ.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново