Разяснителна кампания на Комисията за защита на личните данни „Новата регулация (GDPR)“

Публикувано на вт, 20 февр. 2018
349 четения

Комисията за защита на личните данни организира „Разяснителна кампания” относно предстоящото влизане в сила на Общият регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP).

Събитието ще се проведе на 7 март 2018 г. в град Велико Търново

Като единствен надзорен орган в Република България за защита правата на физическите лица при обработването на лични данни, за Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) възниква важен ангажимент да проведе широка разяснителна кампания и на достъпен език да популяризира основните положения на новия Регламент (ЕС) 2016/679. Целта е посланията да достигнат до максимално голям кръг заинтересовани лица. Едновременно с това КЗЛД като надзорен орган се стреми да насърчи обществена информираност и разбиране на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни във всички сфери на обществения живот от разнообразни администратори.

В хода на събитията КЗЛД ще представи основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни.

Мероприятието се организира с подкрепата на „Ърнст енд Янг” България, които ще споделят ценен практически опит във връзка с консултиране на клиенти по повод изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679.

С оглед на по-добра организация и координация на информационно – разяснителните събития, участието в тях ще се осъществи след предварителна „Регистрация”, като изпратите имейл на: halaminov@cpdp.bg с информация за Вас и компанията Ви.

Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни.

За повече информация: +359 2 915 35 34, halaminov@cpdp.bg

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново