Развитието на социалната икономика обсъдиха в Свищов

Публикувано на сб, 30 мар. 2024
91 четения

Среща с екипа на проект “Развитие на социалната икономика” от Регионалния офис на Министерството на труда и социалната политика в Габрово се проведе в Зала 1 на Община Свищов. На нея присъстваха зам.-кметът на крайдунавския град – д-р Анелия Димитрова, ръководителят на общинска служба “Социални дейности” Анелия Димитрова, директори и представители на социалните услуги в община Свищов и наетите социалните работници, по проект “Укрепване на общинския капацитет”.
Екипът по проект “Развитие на социалната икономика” от Габрово представи дейностите и целите, по които работи. Регионален център на социалната икономика в града на Рачо Ковача е една от 6-те фокус-точки в страната и изпълнява социалната политика на Министерството на труда и социалната политика за Северен Централен район на планиране. Сред целите им е да се насърчи модернизацията и дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия, да се повиши тяхната видимост и конкурентоспособност, както и да се подобри квалификацията на персонала. Основна цел на екипа е да запознае и действащия бизнес с възможностите на социалното предприемачество и насърчителните мерки, с които държавата ще подпомогне работодателите. На срещата бяха обсъдени възможностите за партньорство, както и пресечните точки, които могат да повишат информираността на заинтересовани субекти за възможностите за социално предприемачество, включително чрез европейско и държавно финансиране. Работата в мрежа е от ключово значение за достигането до целевите групи, за да се осигури подкрепа за социално включване и самостоятелен начин на живот на хората в неравностойно положение, разказаха от Община Свищов.
Присъстващите бяха запознати в детайли с нормативната база в областта на социалната икономика, Регистъра на социалните предприятия към МТСП, необходимите документи и процедурата за регистриране на социални предприятия, както и с марката “Продукт на социално предприятие”. Накрая на срещата имаше предоставена възможност и за индивидуални консултации по конкретни въпроси на заинтересованите участници, посочиха от Общината.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново