Пресконференция по проект “Грижа в дома в община Стражица”

Публикувано на пн, 10 апр. 2023
383 четения

На 04.04.2023 г. в залата на Община Стражица се състоя пресконференция, на която бе представен проект BG05SFPR002-2.001-0088 “Грижа в дома в община Стражица”, по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Заместник-кметът на Община Стражица Мария Бъчварова откри пресконференцията, а изпълнението до момента и целите на проект “Грижа в дома в община Стражица” представи ръководителят на проекта.
С предоставянето на услугата “Грижа в дома” се цели да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Стражица чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Конкретните услуги за всеки потребител се определят на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и включват: почасови услуги за лична помощ, почасови здравни услуги и психологическа подкрепа.
Услугата “Грижа в дома” ще се предоставя в периода 04 април 2023 г. – 04 април 2024 г.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново