Представиха изследване за нуждите и проблемите на жените в България

Публикувано на пн, 22 май 2023
89 четения

Изследване, включващо 42 биографични интервюта с жени в активна възраст, беше представено в пространството за култура и изкуство “TаM” във В. Търново. Аналитичният доклад, резултат от 18-месечна работа, очертава системни проблеми, с които те се сблъскват в България – липса на реална равнопоставеност на пазара на труда, бедност, дискриминация, различни форми на насилие, основано на пола, натиск на средата и стереотипи. Интервюирани са жени от Северния централен район на страната, което е част от аналитичния доклад “Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, реализиран от Фондация “Екатерина Каравелова”.
В рамките на дискусията във В. Търново се включи Теодора Крумова – ромска активистка, която повече от 20 години работи по проблемите на образователната интеграция на ромските деца и младежи, постигането на равнопоставеност и овластяването на ромските жени и за включването на въпросите на ромската общност в местните, национални и европейски политики.
Друга участничка беше Марияна Георгиева – образователен психолог. Има интереси в областта на професионално развитие на учителите, превенция на отпадането от училище, учителско лидерство и образование и бедност. В срещата се включи и Наталия Петкова – управител на Комплекс за социални услуги “Търновград” от три години, а от 2011 г. – социален работник в ЦНСТ. От 2015 г. тя е управител на Кризисния център за деца, жертви на трафик и насилие, в Балван.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново