Предлагат проф. Атанас Семов и проф. Борис Велчев за почетни граждани на Велико Търново

Публикувано на пт, 26 ян. 2024
477 четения

Двама от най-изтъкнатите юристи на България – чл.-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов и проф. д.ю.н. Борис Велчев да бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин на град Велико Търново”. Това предложение беше внесено днес във Великотърновския общински съвет от Йордан Цветанов, председател на УС на Сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“. Към вносителите се присъединяват: Павлина Панова – председател на Конституционния съд на Република България, председателите на Апелативния съд, на Административния съд и на Районния съд във Велико Търново Янко Янев, Йорданка Матева и Младен Димитров, Таня Недкова – административен ръководител на Апелативна прокуратура и Веселка Коева – председател на Адвокатска колегия – Велико Търново, областният управител Ивайло Здравков, началникът на НВУ “Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов, проф. Георги Митов – декан на Юридическия факултет във ВТУ, директорът на Великотърновския театър Васил Вълчев, Митко Минев – адвокат, паст дистрикт гуверньор на „Ротари България”, директорът на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов, доц. д-р Калина Иванова – директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ , Светлин Радев – директор на Държавен военно-исторически архив, Ивелина Димитрова – директор на дирекция „Регионален държавен архив“ и др.

В предложението се изтъкват заслугите на конституционния съдия чл.-кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов, който е единственият професор по право на Европейския съюз в България, а през 2006 г. създава и ръководи Международна магистърска програма по право на Европейския съюз в СУ, подчертава се забележителната му научна продукция, която включва 16 монографии, 32 учебника и учебни помагала и над 150 научни студии и статии и др.

Проф. Семов е един от най-ентусиазираните поддръжници на идеята Велико Търново да се утвърди като духовна и историческа столица на България и решението на Народното събрание в този смисъл да бъде изпълнено с реално съдържание. В продължение на много години проф. Семов участва активно и сърцато във всички национални чествания и важни събития, провеждани във Велико Търново. С характерните си ораторски умения, той възхвалява нашия град, неговата историческа роля, като думите му достигат не само до всички кътчета на страната ни, но и в чужбина, пише в предложението.

Проф. Семов подкрепя като „българополезна” каузата в Конституцията на Република България да бъде записано, че „Велико Търново е историческа и духовна столица на България“, а статутът на града да се уреди в специален закон. Според него културно-историческото богатство на Велико Търново трябва да се опазва с национални усилия, а не само с усилията на местната власт и той работи активно в тази насока. Негови са предложенията във Велико Търново да бъдат създадени Институт за опазване на националната памет, Национално училище за традиции, култура и културен туризъм и Факултет за културно-историческо наследство към ВТУ, се посочва още в предложението на Йордан Цветанов.

Проф. д.ю.н. Борис Велчев е професор по наказателно право и международно наказателно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Бил е ръководител на Катедрата по наказателно-правни науки на ВТУ, в която преподава от 1998 г. до днес – повече от 25 години, от които девет – на обществени начала. Два пъти е избиран от студентите от Великотърновския университет за преподавател на годината. Автор е на девет монографии, един учебник и над 40 научни статии и студии.

От ноември 2012 г. до ноември 2021 г. е съдия в Конституционния съд, като за периода от 2015 до 2021 г. е единствения досега негов председател с два мандата. Понастоящем е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси.

Проф. Велчев е неразривно свързан с Велико Търново повече от 25 години, като е вложил много от своите усилия за развитие и издигане престижа на Великотърновския университет, запазване самостоятелността на Юридическия факултет на университета и превръщане на Велико Търново в привлекателен град за младите хора.

През месец септември 2019 г., по повод 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, във Велико Търново, в Музей „Възраждане и Учредително събрание“, се проведе единственото изнесено тържествено заседание на Конституционния съд на Република България, под председателството на проф. Велчев. На заседанието присъстваха президентът на България, председателят на Народното събрание, кметът на Община Велико Търново, министри, председателят на Висшия адвокатски съвет, видни общественици от цялата страна. В хода на заседанието проф. Велчев публично предложи президентът Румен Радев да внесе в Народното събрание предложение за изменение и допълнение на Конституцията и да бъде приета нова алинея в чл. 169 – че Велико Търново е историческа и духовна столица на Република България. “Нека видим името на Велико Търново записано в Конституцията като втората столица на Отечеството ни. Търново е символ, а мястото на символите е в съответната глава на българската Конституция. Велико Търново не попадна в Търновската конституция. Нека сега, с общи усилия, тази несправедливост да бъде поправена 140 години по-късно“, каза проф. Велчев. Според него утвърждаването на Велико Търново като втора столица на България би се изпълнило със смисъл, ако поне две или повече големи институции преместят седалището си тук, като едната трябва да е Конституционният съд.

Проф. Семов и проф. Велчев полагат усилия за реализиране на идеята всички най-важни събития, свързани с държавността, като полагане на клетва от президента, народните представители, министрите, конституционните съдии, изменения в Конституцията и др., да се провеждат тържествено и символично във Велико Търново, където са приемани и подписвани най-важните документи на Отечеството ни.

Вярваме, че проф. Семов и проф. Велчев имат постоянен и изключителен принос за развитието на Велико Търново и извършват дългогодишна творческа и общественополезна дейност за нашия град, се казва още в предложението за удостояването им с най-високото звание „почетен гражданин на Велико Търново”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново