Повече семейства с деца до 14 г. с помощ при дистанционно обучение

Публикувано на ср, 25 Ное. 2020
19515 четения

Семейства с деца до 14 г., които се обучават дистанционно в училище или детско заведение, могат да получат целева помощ от държавата заради въведените ограничителни мерки срещу COVID-19. До момента помощта се отпускаше в случай, че децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски заведения, както и предучилищни групи поради въведена карантина от РЗИ заради коронавируса. С измененията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане на практика се разширява кръгът на родителите, които ще имат право на финансова подкрепа.
“Право на месечна целева помощ при извънредна епидемична обстановка имат семействата с деца до 14-годишна възраст, когато двамата или единият от работещите родители или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършва дистанционна работа от вкъщи и няма възможност да ползва платен отпуск. Право на нея имат и семействата, при които двамата или единият от родителите е без работа, но няма право на обезщетение за безработица, или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход. Също така, ако двамата или единият от родителите са самоосигуряващи се лица и не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредната епидемична обстановка”, уточни Мая Пешева-Владкова, директор на Дирекция “Социално подпомагане” В. Търново. Също така домакинството не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до една година.
Според критериите средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението за отпускане на помощта, трябва да е по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата.
Заявленията се подават в дирекциите “Социално подпомагане” по настоящ адрес от момента на излизане на родителя в неплатен отпуск или остане вкъщи с детето. За работещите родители се изисква служебна бележка от работодателя, че са изчерпали платения си отпуск. Документите могат да се подадат по електронен път и по пощата. За семейства с едно дете до 14 години помощта ще е равна на минималната заплата за страната, която е 610 лв. За семейства с две и повече деца нейният размер е 150 % от минималната заплата или 915 лв.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново