По иновативен проект създават нови български вина изцяло с местни дрожди

Публикувано на пн, 8 апр. 2024
440 четения

Част от участниците в проекта - отляво надясно: Станимир Стоянов, Тодор Цивнев, Милена Димова.

Нови български вина с местни дрожди за пръв път ще се създават изцяло по научен подход в България. Иновативният проект е на Оперативна група “Новите български вина” с водещ партньор Сдружение “Национална винарска асоциация”. Проектът “Новите български вина, произведени със селекция дрожди от местни лозя” е част от Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска процедура и устойчивост, подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” по Програмата за развитие на селските райони. Целта на проекта е създаване, промишлено производство и реализация на пазара на нови типично регионални български вина, произведени със селекция дрожди от местни лозя. Получените вина ще се отличават с регионален специфичен характер, което все повече се цени на българския и международния пазар. Така създадените вина ще са с по-голяма добавена стойност, по-добри качества и по-ясно изразени сортови характеристики.
Станимир Стоянов, председател на Сдружение “Национална винарска асоциация”, обясни отделните етапи на реализация на иновативния проект. Първо ще бъде извършена селекция на лозовите масиви на местните винопроизводители с цел да се обособят микромасиви. От тях ще се добие материалът, от който ще се извлекат необходимите дрожди. После те ще бъдат селектирани лабораторно, за да се види техният потенциал и да се подберат най-добрите и най-подходящите за целите на проекта. С местните винопроизводители ще бъдат направени полупромишлени опити на одобрените дрожди с местни сортове грозде. По този начин в края на технологичния процес ще бъдат произведени нов тип автентични и качествени регионални вина по напълно иновативен за съществуващата към момента тенологична практика в България. Цялостната реализация на проекта ще се извърши в рамките на 18-24 месеца, през които ще се мине целият вегетативен цикъл на лозата за получаване на добри вина. Проектът ще бъде изпълнен в лозови масиви, разположени в Северноцентралния регион. Партньори на Сдружение “Национална винарска асоциация” в осъществяването на проекта са: земеделски производител “Галя Цивнева”, Бяла черква, “Винпром Свищов” АД, “Ловико лозари” ЕАД и “Руевит Естейт” ЕООД. В реализацията ще се включат също и специалистите в сферата на лозарството и винарството от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Те ще проведат редица научни изследвания и анализи и ще оказват ценна помощ със съвети по време на изпълнението на целия технологичен процес.
“Това е първият прием по тази програма, а в цяла България има само 12 подобни проекта. Надяваме се да покажем един добър пример за партньорство между науката и бизнеса и местите български вина да достигнат до крайния потребител и да станат по-разпознаваеми и с по-добро качество и състав. Резултатите от иновативата технология, която тук ще бъде използвана, ще бъдат разпространени за практическо използване в бъдеще до голям обем от национални производители, които да разнообразят своите продукти. С което те да бъдат и все по-конкурентни на националния и световния пазар. А това ще помогне за повишаване на добавената стойност както на суровината, така и на произведения краен продукт”, споделя Станимир Стоянов. Той обясни още, че досега отделни български изби са правили опити за култивиране на местни дрожди, но това е ставало на принципа на “спонтанната ферментация”. За пръв път по настоящия проект обаче това ще бъде извършено изцяло контролирано, от началото до края.
Иван ГЕОРГИЕВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново