ПМГ и ТУ въвеждат съвместни предмети по киберсигурност и изкуствен интелект

Публикувано на пн, 18 Дек. 2023
541 четения

Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във В. Търново съвместно с Техническия университет в София и бизнеса представиха първите резултати от съвместната си работа пред министъра на образованието Галин Цоков. Те разработват ново учебно съдържание и въвеждане на учебни предмети в областите„Дигитално предприемачество“, „Киберсигурност“ и „Изкуствен интелект“ за паралелки от професионално направление „Компютърни науки“. Дейностите се финансират по проект на МОН и целят внедряване на повече иновации в българското образование. Иновативната задача се изпълнява от учебната 2021/2022 г. с 52 ученици от 8 клас, от учебната 2022/2023 г. – с 52 ученици от 9 клас, a от учебната 2023/2024 г. – с 52 ученици от 10 клас. На срещата с министъра присъстваха ученици, студенти, преподаватели и ИТ компании.
„Можем да изградим успешно образование само, когато имаме активна екосистема, която дава връзката от предучилищното до висшето образование, в тясна координация с бизнеса и нуждите на пазара на труда“, каза проф. Цоков, според който така ще се осигурят по-добре подготвени кадри и ще се създадат нови практики в образователната система. Той акцентира, че в рамките на проекта се разгръща още една иновация – индивидуален подход с работа в по-малки групи с учениците, за да се развиват силните им страни и талантите, които имат. „Това е бъдещият модел за развитие на иновативните училища, но и бъдещето за цялата система, защото пред нас стои основаната задача да направим образованието по-иновативно и по-приложимо“, подчерта министърът. Според него, по този начин се създава устойчив модел на иновативно обучение, който трябва да се пренесе и към други сфери, а също така се работи и по допълнителни възможности за насърчаване на съвместни проекти между гимназии и висши училища, посочиха от МОН.
Ректорът на Техническия университет проф. дн инж. Иван Кралов подчерта, че висшето училище винаги се е старало да задава стандартите в своята област, а връзката с бизнеса е една от най-важните предпоставки за по-добри учебни програми и успешна реализация на кадрите им. Той сподели и опита на университета в развитието на нови специалности и тясната връзка със средното обучение, посочиха от МОН.
Николай ВЕНКОВ
сн. МОН

loading...
Пътни строежи - Велико Търново