Павликени с наградата „ЕкоЕнергия“ за проекта за енергоспестяващи мерки на плувния басейн

Публикувано на чт, 9 мар. 2023
166 четения

Община Павликени беше класирана на първо място и получи голямата награда „ЕкоЕнергия“ за успешни проекти в областта на устойчивата енергия и климата през 2022 г. на Общинската мрежа за енергийна ефективност. Наградата е оценка за високата ефективност, която има проектът “Енергоспестяващи мерки на покрит плувен басейн в кв. 91, УПИ III по плана на гр. Павликени”, изпълнен от Общината през миналата година.
Заместник-кметът на община Павликени инж. Анастасия Вачева, която беше и ръководител на проекта, получи плакета по време на ХХV-та годишна конференция на „ЕкоЕнергия“, която се проведе в София. Връчи й го д-р арх. Здравко Генчев, който е основател на Общинската мрежа. Заедно с плакета, Община Павликени получава награда от 3000 лв, която ще се използва за подобрения в покрития басейн, както и две безвъзмездни енергийни обследвания.
Проектът за въвеждане на енергоспестяващи мерки в покрития плувен басейн има голямо обществено значение и устойчивост във времето. Той доведе до намаляване на потреблението на енергия с 15% и на финансовите разходи с 60%, а инвестицията ще се изплати за 3-4 години. С изпълнението на проекта най-големите консуматори на електроенергия в сградата бяха заменени с такива, използващи слънчева енергия и/или природен газ. Изградена беше ВЕИ – система от 90 слънчеви колектори за битова гореща вода и бяха монтирани 3 газови котли за отопление и за подгряване на водата от слънчевите колектори. Монтирани бяха три термогравитационни отоплителни съдове с обем по 2200 литра и вградена соларна серпентина.
Проектът беше финансиран със заем от ФЛАГ (432 000 лв.) и с пряко участие на община Павликени (12 000 лв.). Тъй като средствата по заема подлежат на връщане, може да се приеме, че проектът се осъществява изцяло със собствени сили на общината – чрез налични средства и чрез очаквани икономии от спестяване на енергия, постигнати след изпълнението на проекта. Декларираното постигане на енергиен клас “А” се подкрепя с официален сертификат.
Общо 6 общини участваха в традиционния конкурс на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия в областта на устойчивата енергия и климата през 2022 г. – Бургас, Габрово, Смядово, Павликени, Крушари и Добрич. Членовете на журито по време на периода на конкурса бяха инж. Ивайло Алексиев (АУЕР), Ася Добруджалиева (Хабитат България), Камелия Георгиева (НДЕФ) и д-р арх. Здравко Генчев (ЕнЕфект).

loading...
Пътни строежи - Велико Търново