Павликени и Свищов с най-много почистени нерегламентирани сметища

Публикувано на ср, 7 февр. 2024
127 четения

РИОСВ – Велико Търново, издаде предписания на кметовете на общини от Великотърновска област за предприемане на действия по идентифициране и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на тяхна територия. Целта е ликвидиране, намаляване и предотвратяване на замърсяванията на терени в землищата на населените места, по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи.
Съгласно дадените предписания от началото на тази седмица, общините трябва да установят нерегламентираните сметища и да подготвят график за поетапното им почистване в периода 15 март – 30 юни т.г. РИОСВ – Велико Търново, ще проследи изпълнението на графика чрез регулярни проверки на място.
През 2023 г., след дадени предписания на РИОСВ, от всички общини са почистени 119 нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Най-голям брой почистени терени отчитат общините Павликени и Свищов (по 18), като съответно и площта на почистените райони е най-голяма. Следват общините Велико Търново и Горна Оряховица. Съставени са два акта на кметове на кметства за неизпълнение на предписанието на РИОСВ.
Проверките на инспекцията отчитат, че в много случаи почистените терени отново се замърсяват с битови и/или строителни отпадъци, или възникват нови сметища на други места. В тази връзка общините имат задължението да информират по подходящ начин гражданите за местата, където трябва да бъдат изхвърляни различните потоци отпадъци, както и да създават условия за това.
Целогодишно контролът на нерегламентираните сметища се осъществява и чрез проверки по сигнали. В инспекцията ежемесечно постъпват сигнали за образувани нерегламентирани замърсявания с отпадъци, по които се извършват проверки и се дават предписания на кметовете за тяхното почистване. През 2023 г. са постъпили 33 сигнала за землищата на населени места на девет общини. Най-много са получените сигнали от жителите на община Велико Търново – за градовете Велико Търново, Дебелец и Килифарево, селата Самоводене, Леденик, Церова кория, Миндя, Хотница, Пушево.
За почистване на замърсените терени в страната през 2023 г. са организирани две национални инициативи – “Да сложим точка на замърсяването” на Министерството на околната среда и водите и кампанията “Да изчистим България заедно” на телевизия bTV. РИОСВ – В. Търново, се включи активно, като на 16 септември 2023 г. са почистени 108 места в 12 общини, събрани са 101,02 тона отпадъци от 1097 участници.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново