Отпадат таксите за държавна поръчка за университетите

Публикувано на пн, 29 ян. 2024
1121 четения

проф. д-р Марияна Божинова

Таксите за обучение на студентите и докторантите държавна поръчка ще отпаднат още през тази академична година. Това предвижда предложение за промяна в Закона за висшето образование, което беше обявено от министър-председателя акад. Николай Денков. “Бях на срещата в Министерския съвет, на която присъстваха премиерът, образователният министър и зам.-министърът на финансите. Те ни гарантираха, че средствата за таксите ще бъдат осигурени за цялата календарна година и ни увериха, че това ще е дългосрочна политика. Ние от университетите се притеснявахме да не бъдем ощетени и бюджетите ни да намалеят, защото част от приходите ни идват от таксите, не само за платеното обучение но и за държавната поръчка. На срещата стана ясно, че Министерството на образованието ще ни покрива таксите за държавна поръчка, които досега са плащали. Дори за първия семестър, сега, след окончателното вземане на това решение и влизането му в сила би следвало да ни преведат дори за втория семестър сумата, равностойна на таксите за държавна поръчка, които биха платили записаните вече студенти”, коментира проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанска академия “Димитър А. Ценов” в Свищов. Тя допълни, че това решение е свързано и със старт на по-дългосрочна социална и демографска политика.
Ректорът на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – проф. д-р Димитър Димитров, също беше потърсен за коментар, но се оказа, че е извън страната.
Целта на решението е да се подобри достъпът до висше образование на студентите от по-ниски социални слоеве и по-малки населени места, които имат материални затруднения. Мярката беше подкрепена от Националното представителство на студентските съвети и от Съвета на ректорите. С отпадането на таксите за студентите и докторанти съответните разходи за обучение ще бъдат поети от държавата. Необходимата сума се изчислява на между 120 и 150 млн. лева годишно. Тези средства са осигурени още от втория семестър на тази учебна година.
В преходните и заключителните разпоредби в законопроекта е заложено заплащаната годишна такса от студентите и докторантите да бъде наполовина от вече утвърдения размер за 2023/2024 г. За целта в едномесечен срок от влизането в сила на промените в Закона за висшето образование от Министерския съвет ще бъдат отпуснати допълнителни средства по бюджетите на държавните висши училища и научните организации, които имат право да провеждат обучение в образователната и научна степен “доктор”, за компенсирането им за намалените приходи от такси. В двумесечен срок от обнародването на промените висшите училища и научни организации трябва да възстановят разликите на тези студенти и докторанти, които са заплатили годишни такси в размер по-голям от половината от вече утвърдения размер за 2023/2024 г., посочиха от МОН.
Мярката е в продължение на целенасочената политика на правителството за осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование. Със законодателните промени от началото на 2022 г. в подкрепа на родителите и достъпа до ранно детско развитие детските градини станаха безплатни. Училищното образование в държавните и общинските училища винаги е било безплатно за учениците, а от следващата учебна 2024/2025 г. учебниците и познавателните книжки за всички деца и ученици от I до ХII клас ще бъдат безплатни.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново