Освободиха директора на Държавно горско стопанство Горна Оряховица

Публикувано на пт, 18 юни 2021
4214 четения

Директорът на Държавно горско стопанство Горна Оряховица инж. Диана Василева бе освободена от длъжност от ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово. Мотивите за освобождаването й от поста са системно неупражняван контрол, както и установени множество нарушения и редица посегателства над държавния горски фонд. Същата е наказвана два пъти с неустойка по договора за управление и е освободена с предизвестие, информираха от „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово.

ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица се намира на територията на Великотърновска област и управлява държавните горски територии в землищата на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Територията му е разположена предимно в Дунавската хълмиста област. Малка част от горите (южно от селата Джулюница и Кесарево) заемат най-ниските части от северните склонове на Стара планина (Предбалкана).

loading...
Пътни строежи - Велико Търново