Одобрена е стратегията за развитие на сдружение “МИГ Павликени – П. Тръмбеш”

Публикувано на пт, 5 ян. 2018
445 четения

Одобрена е стратегията на сдружението с нестопанска цел “Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш”, съобщиха от МЗХГ. В началото на 2016 г. местните общности от територията на двете общини инициираха активен и дългосрочен процес по създаване на свои собствени подходи за развитие на територията. Първата стъпка за това бе създаването на местно публично-частно партньорство между Павликени и Полски Тръмбеш, представители на стопанския сектор – “Екзотика” ЕООД – Павликени, и “Интеграл ПТ” ООД – Полски Тръмбеш, както и на “Регионален фермерски съюз – Павликени”, като представител на нестопанския сектор. Целта на това начинание бе да се подготви стратегия за кандидатстване по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” по програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Така “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” беше създадена през м. януари 2017 г.
Преди това на територията на двете общини бяха проведени и реализирани над 20 информационни и консултационни събития за подготовка на Стратегията за местно развитие. За целта бяха използвани разнообразни форми на информиране, обучение и консултиране на заинтересованите представители на местните общности от населените места в обхвата на МИГ, свързани с популяризиране процеса на разработка на стратегията – информационни срещи, семинари, информационни конференции и обществени обсъждания.
С три информационни кампании и две конференции стартира процесът по подготовка на “МИГ-територията”. По време на информационните срещи, проведени в Павликени, Полски Тръмбеш и Караисен, е предоставена информация за проекта. Съвместно с външни експерти са организирани и 10 семинара и работни срещи за консултиране с представители на селското стопанство, местните микропредприятия, нестопанския сектор, социални организации и институции от двете общини, срещи с малцинства и уязвими групи. Общото становище на участниците в групата е, че трябва да се осигури предимство на проекти, осигуряващи устойчиви работни места, качествена заетост, създават местни продукти и добавена стойност, разнообразяват неземеделските дейности и водят до подобряване на качеството на живот.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново