Обучаваха кметове как да връчват съдебна книжка

Публикувано на ср, 13 мар. 2024
149 четения

Обучение за връчване на съдебни книжа, насочено към кметовете на населени места на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица проведе Районен съд – Горна Оряховица. Инициативата се проведе в две отделни срещи, със съдействието на кметовете на трите oбщини.
Съгласно разпоредбите на НПК и ГПК, връчването на съдебни книжа в населени места, в които няма съдебно учреждение, се извършва от кметовете на съответната община или кметство или от упълномощени от тях служители, като целта на проведените срещи бе същите да бъдат улеснени в запознаването и прилагането на съответните процедури и като резултат да се постигне едно по-ефективно изпълнение на тази дейност.
На 29 февруари обучение преминаха над 30 кметове, кметски наместници и служители в кметствата на общо 22 населени места на територията на община Стражица. То се проведе в зала, осигурена със съдействието на общината. На 12 март в сградата на Районния съд в Горна Оряховица се състоя втората среща, в която участваха 28 кметове, кметски наместници и служители от 12 населени места на територията на община Горна Оряховица и 13 кметове, наместници и служители от 6 населени места на територията на община Лясковец.
В рамките на обучението бяха включени две презентации – за връчване на съдебни книжа по наказателни дела, представена от съдия Златина Личева и за връчване на съдебни книжа по граждански дела, представена от съдия Илина Джукова. Обучаващите се бяха запознати с това какви действия се извършват и как те се удостоверяват при попълване на разписките за връчването на съдебните книжа – съобщения и призовки. Внимание бе обърнато на спецификите при връчване чрез залепване на уведомления и разликите при връчване на физически и юридически лица.
Обучаващите се участваха активно, като задаваха въпроси, свързани с практически проблеми от реални казуси, с които са се сблъсквали в своята досегашна практика при връчването на съдебни книжа. Разгледани бяха и специфични проблеми, като например пребиваването на голяма част от адресатите на съдебните книжа в чужбина и слабата комуникационна инфраструктура и техническа обезпеченост в най-малките населени места.
Районен съд – Горна Оряховица, за втори път провежда подобна инициатива, като през 2020 г. бе проведено обучение на кметовете и кметските наместници на населени места на територията на община Стражица. Противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на Ковид-19 в страната обаче възпрепятстваха провеждането на подобна среща и с кметовете и наместниците от общините Горна Оряховица и Лясковец.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново