Община Полски Тръмбеш разкри 23 работни места за младежи

Публикувано на ср, 1 февр. 2023
214 четения

Кметът на Община Полски Тръмбеш Георги Чакъров проведе среща с младежите, които започват работа в общината по проект “Нова възможност за младежка заетост” от 1 февруари 2023 г. На 30 януари бяха подписани трудови договори с 23-ма младежи до 29-годишна възраст. Средствата в размер на 126 563 лв. са осигурени по подписан договор между кмета на Община Полски Тръмбеш и Агенция по заетостта в София.
Финансирането за разкриване на работните места е осигурено след одобрен проект на Община Полски Тръмбеш по Проект BG05M9OP001-1.001-0001 “Нови възможности за младежка заетост”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
По проекта се осигурява финансиране до 31.07.2023 г. на длъжност “работник поддръжка на пълен работен ден” . Пет от тях ще работят в град Полски Тръмбеш, а останалите в осем от населените места от общината – Масларево, Обединение, Раданово, Петко Каравелово, Куцина, Полски Сеновец, Каранци и Орловец. В останалите шест села няма регистрирани безработни младежи до 29-годишна възраст.
Младежите ще бъдат обучавани от определените им ментори, които притежават опит в ръководството и наставничество на лица, изпълняващи дейности, свързани с характера на длъжността.
С изпълнението на проекта от Община Полски Тръмбеш се предоставя възможност на безработните младежи да придобият трудови навици и професионален опит. С реализирането на проекта се изпълнява и политиката на Общината в сферата на заетостта да се създават работни места по всички програми и мерки за заетост.
сн. Община П.Тръмбеш

loading...
Пътни строежи - Велико Търново