Нужни са законодателни промени за финансиране на грижите за възрастните

Публикувано на вт, 20 февр. 2024
88 четения

Законодателни промени трябва да гарантират устойчивост във финансирането на грижите за възрастните хора. Необходими са решения на национално ниво, общините правят всичко според възможностите си, но търсенето далеч надхвърля предлагането на услуги за подкрепа и домашна грижа, особено в най-малките и отдалечените населени места.
Това са основните изводи от кръглата маса, организирана на 16 февруари в Свищов по темата “Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?”.
Във форума се включиха повече от 20 представители на местните власти и служби за социално подпомагане, доставчици на социални услуги като Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Свищов, както и от Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция в село Овча могила.
Те обсъждаха изводите на мащабно проучване за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на “Каритас”.
“Като членове на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) работим упорито, за да търсим устойчивост във времето на услугите за възрастните хора. Да предотвратим настаняването в институции, да намалим социалната изолация – това е част от националната политика”, подчерта заместник-кметът на Община Свищов Анелия Димитрова. От общинската служба “Социални дейности” в дунавския град подчертаха, че осигуряването на устойчивост би намалило напрежението в този сектор: да няма прекъсване, да не се притесняват хората: едните – че биха останали без работа, а другите – без грижи.
Обсъжданията се провеждат в цяла България, където действа мрежата на “Каритас”. Очаква се няколкогодишните усилия в тази посока да завършат с предложения за промени в законодателството и нормативната уредба на тази важна за обществото дейност.
Кръглите маси се провеждат в рамките на Проект № ACF/772 “Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност” (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново