Нов училищен автобус получи училище в Павликени

Публикувано на нд, 12 февр. 2023
250 четения

Нов училищен автобус ще ползват учениците от ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени. Автобусът ще се използва за превоз на ученици от населени места, в които няма училище, както и за ученици, които пътуват ежедневно до Павликени и обратно за придобиване на квалификация по професия. Автобусът ще се използва само за превоз на ученици, обучаващи се в училищата на територията на Община Павликени.
Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов предаде ключовете за новия автобус на директора на професионалната гимназия Миглена Желязкова.
Превозното средство е предоставено на Общината след отправено мотивирано искане до заместник-министъра на образованието и науката за предоставяне на три нови училищни автобуси.
Срокът за предоставяне на безвъзмездно право на ползване и управление е за 10 (десет) години и започва да тече от неговото завеждане в баланса на ПГАТ „Цанко Церковски“.
В Община Павликени за учебната 2022/2023 година пътуват 464 деца и ученици до СУ „Бачо Киро“ и ПГАТ „Цанко Церковски“, съобразно Закона за предучилищно и училищно образование. Към момента от Министерство на образованието и науката са осигурени общо 12 училищни автобуса, които са предоставени за преимуществено ползване на двете училищата. ПГАТ „Цанко Церковски“ превозва 207 ученици. Превозът се осъществява от 17 населени места с общ пробег 520 км. всяка сутрин и вечер.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново