Над 330 възрастни в община Велико Търново ще продължат да получават помощ в дома си

Публикувано на вт, 7 Ное. 2023
171 четения

Над 90 лица, назначени по проект “Грижа в дома в община Велико Търново”, подписаха допълнителни споразумения, с които се удължава срокът на трудовите им договори.
Това стана възможно, след като Община Велико Търново подписа допълнително споразумение към договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0004-С01 “Грижа в дома в община Велико Търново” по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
С подписаното споразумение се осигури удължаване на проектните дейности с още 3 месеца и над 330 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в Община Велико Търново ще продължат да получават необходимата подкрепа в домашна среда до 07.02.2024 г. Стойността на подписания договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ вече е в размер на 2 162 589,00 лв.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново