Над 3000 деца, днес известни актьори, юристи, лекари, са огласяли ДГ “Соня” през последните 50 г.

Публикувано на чт, 16 май 2019
1555 четения

Над 3000 деца, днес известни актьори, юристи, лекари, архитекти, учители и спортисти, са огласявали със звънтящите си гласчета детска градина “Соня” във В. Търново по време на 50-годишното й съществуване. Мнозина от тях са играли на бъдещите си професии именно в детското заведение, затова и юбилейната година минава под мотото “50 години ДГ “Соня” създава и сбъдва мечти!”.

Градината отваря врати в сърцето на старата столица на 20 ноември 1969 г., кръстено е на известната партизанка “Параскева Енева – Соня”, а за директор е назначена Веселина Гонгалова. През учебната 1972-73 г. завършва строежът на физкултурния салон, басейна, площадките, озеленен е и двора на детската градина. Текат години на усилен труд на целия колектив. Не след дълго идват и първите добри резултати в учебно-възпитателната работа. Любопитно е, че през 1977 г. е открит филиал с две групи към Дървопреработвателния завод “Димитър Благоев”.

Градината е определена за базова към ВТУ през 1984 г. Две години по-късно постът на директор поема Радка Гайдова, която днес е професор във ВТУ. Тогава в  градина заработва и първият компютър.

Росица Калчева е директорът, който оглавява детската градина от 1988 до 2012 г., цели 24 години. Малко след промените, през 1991 г., е прието детското заведение да се казва само “Соня”. Тогава са закрити филиалите и е изграден нов корпус към основната сграда.

През февруари 2012 г., след проведен конкурс, е назначен новият директор – Жаклин Павлова, която поема поста и уверено ръководи градината в дух на демократичност, екипност и толерантност. Тя признава, че е решила да се кандидатира за поста, защото обича децата. Освен това реших, че имам качества, които мога да приложа, а те са свързани с иновативните методи на възпитание. По нейно настояване към градината се разкрива щат за психолог, което повишава качеството на работата с децата, индивидуалният подход, работи се и с родителите.

Павлова разработва свой проект за докторска дисертация на тема „Психологически анализ на малките детски групи в съвместна творческа дейност“ към катедра „Психология“, която през 2015 г. успешно защитава.

След 2015 г. детската градина придобива изцяло нов облик – санирана е фасадата, изцяло модернизирана е материалната база по групите. Обновен е и физкултурният салон. По инициатива на новосъздадения Обществен съвет градината снабдена с видеонаблюдение. По проект за енергийна ефективност изцяло е подменена отоплителната система на сградата, а дворът е  изцяло обновен с нови детски съоръжения и ударопоглъщащи настилки.

През септември 2017 г. д-р Павлова преминава обучение в Китай по покана на институт “Конфуций”, след което за първи път във В. Търново стартира изучаване на китайски в детска градина, водено от китайски студенти-доброволци. В “Соня” се предлагат и допълнителни дейности, свързани с обучение по английски и руски език, народни танци, музика, рисуване, футбол, зумба, модерен балет и др. Освен това, градината работи по два проекта “Спорт за децата в детските градини“, осигуряващи безплатни занимания за малчуганите.

“С голяма гордост, любов и постоянство работим и с мажоретния състав, вече разпознаваем и предпочитан в града. Ежегодно се инвестира в подновяване костюмите и композициите на състав”, споделя д-р Павлова, която преди 2 г. е отличена с наградата “Директор на годината” за цялостен професионален принос в областта на предучилищното образование. По думите й нестихващият интерес към “Соня” се дължи на факта, че през всички тези 50 г. на нейното съществуване, основният стремеж на педагозите и ръководството е бил да се надгражда съществуващото.

Весела КЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново