На какви условия трябва да отговарям, за да взема бърз кредит?

Публикувано на ср, 6 Дек. 2023
59 четения

 

Разбира се, тегленето на какъвто и да е вид кредит изисква да са изпълнени определени условия, които са съществени за разглеждането на заявката и потенциалното ѝ одобрение. Това важи и за бързи кредити. При тях също има някои основни момента, които определят дали е възможно да получите бърз кредит.

 

Възраст

 

За да бъде изтеглен бърз кредит, кредитоискателят задължително трябва да е пълнолетен. Тоест, лица под 18-годишна възраст не могат да получат какъвто и да било вид заем. В някои случаи кредити може да не се отпускат на лица над определена възраст (често пенсионна), но в други ситуации съществуват специфични продукти, които са предназначени специално за някои възрасти (например, пенсионери).

Отпускането на кредитни продукти се осъществява само на лица над 18-годишна възраст, които не са поставени под запрещение и не излежават наказание лишаване от свобода.

 

Наличие на валиден документ за самоличност

 

Обикновено това означава лична карта. Със сигурност, обаче, трябва да разполагате с валиден документ за самоличност, който да съдържа нужните лични данни, за да бъде удостоверена самоличността ви и да може кредитната институция да разгледа заявката ви.

Документът за самоличност задължително трябва да включва всички необходими на кредитната институция данни, включително три имена, ЕГН, номер на документа, дата и място на издаване, срок на валидност, постоянен адрес. Те трябва да отговарят на данните, попълнени в документите при заявяване на кредит. Несъответствията могат да доведат до отказ.

Най-подходящият документ за самоличност при подаване на заявка за бързи кредитни продукти е личната карта. Обикновено тя е основното изискване на небанковите финансови институции и при определени продукти е единственото друго изисквано условие (освен пълнолетието).

 

Постоянен доход

 

В зависимост от специфичния кредитен продукт, може да бъде или да не бъде изискван документ, удостоверяващ постоянен доход. Това включва, най-често, трудов договор, като оптималната опция е той да е безсрочен. Но една от характеристиките на бързи кредити е, че понякога това не се налага и кандидатстването се извършва само по лична карта. Специфичните изисквания за доказване на постоянен доход биват посочени в условията за отпускане на кредитни продукти, така че лесно могат да бъдат проверени, ако сте се спрели на някой от тях.

Наличие на поръчител

 

В случаите със специфични кредитни продукти за доста по-големи суми може да бъде изисквано наличието на поръчител. В редица ситуации, обаче, това не е наложително.

 

Кредитна история

 

За какъвто и кредитен продукт да се кандидатства, добрата кредитна история винаги е плюс. Това означава, че или не сте теглили кредити досега или сте теглили кредити и сте ги изплащали редовно, навреме и без забавяния и пропускания на плащания. В кредитната ви история се включват също и кредитни карти. Обикновено една от характеристиките на бързите кредити е, че могат да бъдат отпуснати заеми и на лица с по-лоша кредитна история, но все пак при особени ситуации това може и да не се осъществи.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново