Историческият музей в Горна Оряховица приключи дейностите по двата проекта

Публикувано на чт, 11 юли 2024
40 четения

Завършиха дейностите по проектите на горнооряховския музей, които в края на 2023 г. бяха одобрени за пълно финансиране от конкурсните сесии на Министерство на културата. Общата стойност на субсидията, която Исторически музей – Горна Оряховица, получи от министерството за реализирането на двата проекта, е в размер на 27 915 лева.
С проект „Оборудване на фондохранилища“, на стойност 5075 лева, музеят продължи дейностите по подобряване на условията за съхраняване на културни ценности, започнати със спечелен идентичен проект през 2022 г. Закупено и монтирано е ново оборудване, което осигурява по-ефективно усвояване на наличните площи във фондохранилищата на музеите в Горна и Долна Оряховица. Новите съоръжения ще благоприятстват дългосрочното и безопасно физическо съхранение на ценности от фондовете на музеите.
Резултатите от проект „Да уловим времето“, на стойност 22 840 лева, бяха представени на 29 юни в музея с официално откриване на новата образователна експозиция. В нея са подредени реални експонати, свързани с времеизмерването от края на ХIХ и ХХ век, заедно с дигитален кът с образователна анимация и триизмерно виртуално пространство.
Чрез използване на съвременни техники за триизмерно сканиране и моделиране направената образователната анимация запознава посетителите детайлно с механизма на работа и историята на един от градските символи на Горна Оряховица – Часовниковата кула, която не съществува от половин век и вече не може да бъде видяна в реална среда.
След извършена фотограметрия на запазените части от часовниковия механизъм е създадено виртуално приложение с VR-очила. С поставянето на очилата посетителите в музея могат детайлно да се запознаят с функциите на отделните части от съхранения механизъм и цялостното предназначение на часовниковата кула.
Новата образователна експозиция ще бъде един от акцентите в единадесетото издание на ваканционната програма „Семейни съботи в музея“ през това лято.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново