Искат увеличение с 15 стотинки на питейната вода

Публикувано на чт, 26 Апр. 2018
307 четения

Увеличение с 15 стотинки на цената на питейната вода за битови абонати, предвижда бизнес планът за развитието на ВиК “Йовковци” за периода 2017 – 2021 г. В него е записано цената за битовите абонати да се увеличи от 1,28 лв. на 1,40 лв. без ДДС от 1 януари 2018 г. Той бе гласуван по време на сесията на Общинския съвет в старата столица. Според главния счетоводител на дружеството Даниела Сиракова, цената на услугата не е променяна от 2010 г.  Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри предлаганите цени, от 2019 г. потребителите от района на „Йовковци” ще заплащат по 1,49 лв./куб. м, от 2020 г. – по 1,53 лв./куб. м, а от 2021 г. – 1,55 лв./куб. метър.

“С внесеното заявление за утвърждаване на цените дружеството ще има възможност да реализира приходи от ВиК услуги, с които ще обезпечи поетите ангажименти за изпълнение на инвестиционната и ремонтната програма основно от собствени средства, което ще доведе до подобряване на качеството на ВиК услугите. При балансирано управление и строг контрол върху разходите операторът ще акумулира достатъчен финансов ресурс, който да насочи за по-ускорено решаване на най-належащите проблеми на потребителите в отделни населени места”, е записано в мотивите на водното дружество.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново