Инж. Емануил Манолов към учениците: „Четете повече, уважавайте езика и развивайте естествения си интелект!“

Публикувано на чт, 25 май 2023
246 четения

Изявени дейци на просветата и културата бяха наградени в Павликени

Традиционното специално събитие за отбелязване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, се проведе в Павликени. По време на празника, организиран на площад „Свобода“, бяха връчени почетните грамоти и премиите за наградите „Директор на годината”, „Учител на годината”, „Ученик на годината” и изявени културни дейци, които се връчват по статут.
С тържествено слово към присъстващите се обърна кметът инж. Емануил Манолов, който каза, че на 24 май нашият народ се прекланя пред езика си и се гордее, че е сред малкото народи, които имат собствена азбука.
„Уважаеми учители, нека в този ден си обещаем, че няма да оставим нито едно дете на Павликени без всички знания, които ще са му нужни в живота. Нека създаваме мотивирани и силни личности, които един ден ще градят Павликени!“, каза инж. Манолов, който поздрави също и културните дейци и абитуриентите.
Кметът се обърна с три послания към учениците: четете повече, уважавайте езика и развивайте естествения си интелект.
Индивидуални и колективни награди в областите „Образование” и „Култура“ получиха дейци, които са имали успехи през изминалата година. Всички отличени преминаха по червен килим.
Списък на наградените:
Директор на годината в системата на предучилищното образование
Евгения Живкова – директор на Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“ – Павликени

Директор на годината в системата на предучилищното образование
Весела Стойкова – директор на Детска градина „Атанас Неделчев“ – Бяла черква

Директор на годината в системата на основното образование
Шенай Нуриев – директор на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Батак

Директор на годината в системата на основното образование
Атанаска Петкова – директор на Основно училище „Филип Тотю“ с. Върбовка

Учител на годината в системата на предучилищното образование
Антония Маринова – старши учител в ДГ „Вяра, Надежда, Любов” – Павликени

Учител на годината в начален етап на образование
Лидия Ненкова – учител в ОУ „Св. Климент Охридски” – Павликени

Учител на годината в начален етап на образование
Женя Харизанова – старши учител в СУ „Бачо Киро” – Павликени

Учител на годината в начален етап на образование
Искра Александрова – старши учител в ОУ „Филип Тотю” с. Върбовка

Учител на годината в прогимназиален етап на образование
Даниела Денева – учител по изобразително изкуство в ОУ „Св. Климент Охридски” – Павликени

Учител на годината в прогимназиален етап на образование
Наташа Нонова – старши учител по английски език в СУ „Бачо Киро“ – Павликени

Учител на годината в прогимназиален етап на образование
Сава Матеева – учител в прогимназиален етап при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Батак

Учител на годината в гимназиален етап на средното образование
Стела Тунчева – Мандева – старши учител по български език и литература в СУ „Бачо Киро“ – Павликени

Учител на годината в професионалното образование
Найден Найденов – учител по професионална подготовка – практическо обучение в ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени

Учител на годината в специализираното образование
Снежана Стефанова – логопед в ОУ „Св. Климент Охридски” – Павликени

Учител на годината в специализираното образование
Гичка Спасова – старши ресурсен учител в СУ „Бачо Киро” – Павликени

Млад учител
Теодора Минчева – учител в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ – Павликени

Млад учител
Вера Димитрова – учител в ГЦОУД в начален етап при ОУ „Св. Климент Охридски“ – Павликени

Млад учител
Свилен Павлов – учител по физическо възпитание и спорт в СУ „Бачо Киро“ – Павликени

Млад учител
Диляна Ангелова – учител по професионална подготовка в ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени

Млад учител
Надя Семова – учител в прогимназиален етап при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Батак

Млад учител
Мюслюм Мехмедова – учител в ГЦОУД в начален етап при ОУ „Филип Тотю“ с. Върбовка

Грамота за цялостен принос и дългогодишна дейност в системата на образованието
Стефка Борисова – старши учител в системата на предучилищното образование при ДГ „Цветни мечти” с. Върбовка

Грамота за цялостен принос и дългогодишна дейност в системата на образованието
Красимира Георгиева – заместник-директор по учебната дейност в ОУ „Св. Климент Охридски” – Павликени

Грамота за цялостен принос и дългогодишна дейност в системата на образованието
Виолетка Николова – старши учител в начален етап при СУ „Бачо Киро” – Павликени

Ученик на годината в начален етап на основно образование
Пламен Никифоров – ученик в IV клас при ОУ „Св. Климент Охридски” – Павликени

Ученик на годината в начален етап на основно образование
Борис Димитров – ученик в III В клас при СУ „Бачо Киро” – Павликени

Ученик на годината в прогимназиален етап на основно образование
Християна Христова – ученичка в VII клас при ОУ „Св. Климент Охридски” – Павликени

Ученик на годината в прогимназиален етап на основно образование
Преслава Врайкова – ученичка в VI А клас при СУ „Бачо Киро” – Павликени

Ученик на годината в гимназиален етап на средното образование
Александра Алиманова – ученичка в X Б клас, профил „Хуманитарни науки“ при СУ „Бачо Киро” – Павликени

Екип, колектив на годината в системата на предучилищното образование
Детска градина „Осми март” – Павликени

Екип, колектив на годината в системата на предучилищното образование
Детска градина „Вяра, Надежда, Любов” – Павликени

Екип, колектив на годината в системата на основното образование
Основно училище „Св. Климент Охридски” – Павликени

Екип, колектив на годината в системата на основното образование
Основно училище „Филип Тотю” с. Върбовка
Ученическа група, формация на годината
Представителния отбор по волейбол при ОУ „Св. Климент Охридски” – Павликени

Ученическа група, формация на годината
Пресклуб „Бачо Киро“ – редакционната колегия на училищния вестник при СУ „Бачо Киро” – Павликени

Ученическа група, формация на годината
Деян Кръстев – специалност „Механизация на селското стопанство“, XI Б клас при ПГАТ „Цанко Церковски” – Павликени
Иван Димитров – специалност „Механизация на селското стопанство“, XI Б клас при ПГАТ „Цанко Церковски” – Павликени
Йордан Йорданов – специалност „Механизация на селското стопанство“, XII Б клас при ПГАТ „Цанко Церковски” – Павликени

Културни дейци
Йорданка Дечева – дългогодишен самодеец при НЧ „Заря-1883“ с. Долна Липница

Самодейни състави
Женска фолклорна група „Росна китка“ при НЧ „Заря-1883“ с. Долна Липница

loading...
Пътни строежи - Велико Търново