Гвардейският отряд на Гимназията по туризъм премина обучение за личностно израстване

Публикувано на чт, 30 Ное. 2023
102 четения

Девети Етърски ученически гвардейски отряд при ПГТ “Д-р Васил Берон” във В. Търново премина двудневно обучение по Проект “Младите хора – Бъдещето на България – с неограничени възможности”. Учениците имаха възможност да се запознаят с възможностите за своето израстване и формирането си като граждански ангажирани личности. Изградиха способности за идентифициране на възможности, за решаване на проблеми и вземане на решения, както и развиха начална финансова грамотност. Официален старт на дейността даде Татяна Данчева, директор на Гимназията по туризъм, а лектори на събитието бяха доц. д-р Даниела Пастармаджиева и доц. д-р Иванка Банкова, посочиха от училището.
Доц. д-р Пастармаджиева разказа на учениците за видовете образование, за предприемачеството с неговите форми и влиянието му върху обществените процеси. Бяха обсъдени още полезни теми като пътя към реализирането на гражданските инициативи и значението на меките умения.
Младежите взеха участие в играта “Реализация, посредством гражданско и/или бизнес предприемачество” с цел съставяне на проект за гражданска инициатива или бизнес план, който да може да се реализира в техния град и да отговоря на обществени предизвикателства и нужди на местно ниво. Сформираха се четири екипа на случаен принцип и всеки от тях презентира идеята си, като останалите ученици споделиха какво им е допаднало и какво според тях трябва да се подобри.
Доц. д-р Банкова презентира лекция на тема “Противоречията и конфликтите в нашия живот – проблем или възможност за нашето развитие”. Чрез комуникативно-творческата задача “Моите възприятия” тя подчерта значението на възприятията като предпоставка за възникване на противоречия и конфликти. Разбира се, бяха представени възможностите за тяхното преодоляване и разрешаване. В хода на двудневното обучение под ръководството на доц. д-р Банкова, която запозна присъстващите с феномена “конфликт” и неговото управление, младежите се включиха в брейнсторминга “Възможности за справяне с критични ситуации” и в още игри, свързани с междуличностните отношения и формиране на умения за личностно представяне. Инициативите възбудиха интереса на учениците и те дебатираха дълго по тези теми, разказаха от Гимназията по туризъм. В края на обучението момчетата и момичетата, които бяха изключително креативни и иновативни, получиха сертификати.
Проектът “Младите хора – Бъдещето на България – с неограничени възможности” е финансиран от Национална програма за младежта 2021-2025 г., Тематична област 1 “Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности”.
Николай ВЕНКОВ
сн. ПГТ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново