Граждани са сигнализирали екоинспекцията за неприятни миризми във В. Търново и Свищов

Публикувано на вт, 14 Ное. 2023
277 четения

Mножество сигнали от граждани са посъпили в Регионалата екоинспекция за замърсяване на въздуха и неприятна миризма в различни райони на В. Търново и Свищов. Сигналите са подадени през октомври. При обходите на посочените от гражданите места на 13, 25, 30 и 31 октомври и проверките на място на площадката на “Кроношпан България” ЕООД не са установени миризма на дървесина и запрашеност на въздуха, посочват от РИОСВ. Не са установени нарушения в работата на пречиствателните съоръжения, аварии и превишения на нормите на измерваните показатели от системите за непрекъснато измерване на емисиите в атмосферния въздух. Автоматичната измервателна станция “Кроношпан” в кв. “Чолаковци” също не е регистрирала превишения на нормите на формалдехид и прах (ФПЧ10).
При извършения обход на гр. Свищов на 17 октомври не са усетени миризми, специфични за производствената дейност на “Свилоза” АД. При проверка на дружеството е установено, че не са настъпвали аварийни ситуации. По повод на получените сигнали в периода 21-22 октомври е изискана информация от “Свилоза” АД относно функционирането на двете инсталации за улавяне и неутрализиране на лошо миришещи газове, както и информация от системата за непрекъснати измервания. Според получената в РИОСВ справка, за посочения период не са възниквали аварийни ситуации, свързани с изпускане на замърсители в околната среда от инсталацията за сулфатно избелена целулоза. Регистрираните стойности на контролираните показатели не превишават нормите, определени в комплексното разрешително на дружеството, допълват от екоинспекцията.
През изминалия месец е почистено нерегламентирано сметище в землището на с. Върбица.
Издадено е предписание на кмета на Община Полски Тръмбеш да организира почистването на терените в южната част на землището на с. Раданово, местност Върби, както и край корекцията на р. Янтра от битови, строителни и растителни отпадъци и автомобилни гуми.
От РИОСВ са изпратили писма до директорите на Областните пътни управления в Габрово и В. Търново с искане за предприемане на действия по почистване на замърсените участъци от републиканската пътна мрежа до 30 ноември. Писмата са във връзка с множество установени локални замърсявания в сервитута на пътните участъци, включително пътните отбивки, както и наличието на препълнени съдове с отпадъци (бетонови пръстени), създаващи предпоставки за разпиляване на събраните отпадъци и увеличаване замърсеността на района около тях. Посоченият срок е съобразен с предстоящия зимен сезон, в който дейностите по почистване са значително ограничени. Изискано е своевременно представяне на информация за предприетите действия, посочвт от Регионалната екоинцпекция.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново