Екоинспекцията провери сигнал за обгазяване във Велико Търново

Публикувано на сб, 4 Авг. 2018
423 четения

Регионалната екоинспекция във Велико Търново провери сигнал за обгазяване в района на Западната промишлена зона в града в деня на постъпването му на 2 август. Инспектирани бяха 5 обекта, вероятни източници на емисии в района. Единственият работещ организиран източник на емисии в атмосферния въздух е комин от котел на дърва към сушилня за дървен материал. Котелът е с топлинна мощност 75 kW. За горивни източници (котли), които са с топлинна мощност под 0,5 MW регионалната инспекция няма компетенции да извършва контрол по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух и поднормативната уредба към него. При огледа около котелното помещение не бяха установени отпадъци, а само дървени изрезки за горене.
През юли РИОСВ провери пет сигнала за неприятни миризми и замърсяване на въздуха във Велико Търново и Габрово.
По сигнал за разпространението на дървесна пепел извън територията на цех за производство на плочи от дървесни частици във Велико Търново е установено, че на външна площадка на завода е разположена мобилна дробилка за смилане на европалети (наета временно от дружеството). Режимът на работа на дробилката е няколко часа дневно без събота и неделя. Експлоатацията е спряна до оборудването на дробилката с необходимите съоръжения за недопускане разпространението на дървесен прах. Оросяване на дървесната площадка и пътищата на производствената територия се извършва от дружеството по изготвен график.
Подаден е сигнал за горене на отпадъци от пластмасови опаковки на площадка на предприятие за рециклиране на пластмаси във Велико Търново. При проверката на място е установено, че горенето на отпадъци е в следствие на пожар, който незабавно е загасен от служители на РС „ПБЗН“. Експертите са констатирали нерегламентирано съхранение на пластмасови опаковки, за което е дадено предписание за почистване на имота.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново