Две детски градини в Лясковец приключиха успешно проекти по платформа “Агора”

Публикувано на чт, 8 Дек. 2022
59 четения

Две лясковски детски градини – “Пчелица” и “Радост”, успешно защитиха и реализираха своите проекти, финансирани по платформа “Агора”. Срокът за изпълнението на проектните предложения беше три месеца, а паричното обезпечаване на дейностите бе от създадения към Община Лясковец Фонд за подкрепа на местни инициативи, съвместно с Платформа “Агора”.
Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси.
В ДГ “Пчелица” бе реконструирано съществуващо съоръжение за басейн, което се превърна в място за провеждане на разнообразни културни, спортни, обществени събития и мероприятия, детски прояви, спектакли, представления и др.
С изпълнение на проекта на другата детска градина “Радост” бе направена широка стъпка към подобряване качеството на образователния процес чрез изграждането на система интерактивен под за развиване на умение у децата за работа в екип, социализация и взаимодействие с представители на общността в лицето на родителите.
В “Пчелица” идеята бе да се реконструира мястото на съществуващо съоръжение за басейн в миналото, който не се използва и руши, в облагородено място като център за събития с пейки за зрители. Новото съоръжение, наречено “Агора”, ще се използва за родителски срещи, за събиране на обществения съвет и училищното настоятелство, за провеждане на събития, срещи, място за разговори и изяви целогодишно на открито. Така бе завършен цялостния облик на двора на детската градина и новата придобивка в него е продължение на проект “Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”. Строително-монтажните дейности извърши фирма, а запълването на басейна с трошен камък, разстилането на хумуса, засаждането на многогодишните растения и цветята е дело изцяло на родители, персонал и доброволци. Тази нова придобивка е сбъдната мечта както за децата и учителите, така и за общността, а постигнатото е резултат от съвместните усилия на екип, училищно настоятелство, общината и родителите на децата.
Другата детска градина има осъществени вече четири проекта към Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. През 2018 година Сдружение “Училищно настоятелство” при детска градина “Радост” – град Лясковец, се включи в първото издание и реализира проект “Да градим с мисъл и творим с чувство” за изграждане на открита сцена в дворното пространство. През следващата година беше закупена мобилна площадка по Безопасност на движението по пътищата, оборудвана с два светофара, комплект пътни знаци и детски велосипеди, дарени от родители. През 2021 година, при третото издание на инициативата бе направена външна площадка по Безопасност на движението по пътищата, с която се удовлетвориха потребностите на децата за получаване на практически знания за транспортна култура и правила за поведение на пътя. През настоящата 2022 година Сдружението отново кандидатства и защити проект “Опознай света, чрез магията на дигиталната игра”, разработен с участници от местната общност, екипа на детска градина “Радост”, членове на сдружението и родители. Координатор по проекта бе директорът на детска градина “Радост” – Габриела Иванова, а изпълнението се осъществи с помощта на доброволци – родители, учители, граждани, членове на сдружението, със софтуерен инженер и технически специалист. Системата за интерактивен под, която бе изпълнена по проекта, е уникален образователен инструмент, който се състои от компютър, проектор, комплект от сензори за движение и стойка за монтаж с различни приложения под формата на игри. Внедряването е и иновация на територията на Община Лясковец. “Интерактивните игри са интересни, забавни, цветни и задълго задържат вниманието на децата – ефект, който търсим в процеса на обучение, казва Габриела Иванова. Системата за интерактивен под предостави възможност да се осъществи образователен процес по европейски образец, който ще създаде възможност за формиране на знаещи и инициативни личности, мотивирани да изградят система от компетентности и умения, които да прилагат в различни житейски ситуации, категорична е директорката Иванова.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново