Арх. Йордан Терзийски с инициатива за връщането на Старата поща на търновци

Публикувано на чт, 15 февр. 2024
6246 четения

Народният представител Йордан Терзийски започна инициатива за връщането на Старата поща на великотърновци и намирането на ново предназначение на емблематичната сграда, намираща се на Самоводската чаршия във Велико Търново. В поредица от два въпроса на арх. Терзийски до министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков става ясно, че постигането на целта на народния представител е възможно, тъй като сградата е с отпаднала необходимост за “Български пощи” ЕАД. Дружеството собственик заявява, че не планира да я реставрира и че обектът представлява излишна тежест на дружеството, което е в затруднено финансово състояние.
В последващата кореспонденция арх. Терзийски пита министър Гвоздейков за всички възможни начини, чрез които собствеността или правото на ползване да бъде дадено на Община Велико Търново. Министерството на транспорта и съобщенията изразява принципно съгласие за прехвърляне на собствеността и дава различни варианти посредством които може да се случи това. Възможно е възмездното прехвърляне на собствеността на общината чрез пряко договаряне. Други допустими опции са отдаването под дългосрочен наем, както и учредяването в полза на общината на вещно право на ползване по цена на независим оценител.
Арх.Йордан Терзийски планира да организира обществено обсъждане с представители на Община Велико Търново, граждански организации, експерти и жители на старата столица, на което да се дискутира потенциалната реставрация и последващата експлоатация на емблематичната сграда. В обосновката си на питанията към Министерството на транспорта и съобщенията арх. Терзийски отчита необходимостта от съвременни пространства за култура, изкуство и събития в старата част на града, както и опасенията си за лошото състояние на сградата, която от години не се поддържа и има нужда от цялостна реставрация.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново