73 са детските градини в областта, 40 от тях са в градовете и 33 в селата

Публикувано на пт, 21 юни 2024
138 четения

6401 деца са били записани през учебната 2023/2024 година в детските градини и подготвителните групи в училищата в област Велико Търново, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е намаление с 1,5% в сравнение с предходната учебна година.
През 2023 г. основно образование в общообразователни училища са придобили 1737 и в спортни училища – 35 ученици. Завършилите средно образование през 2023 година в общообразователни училища са 706 и в професионални училища – 522 ученици.
Към 31 декември 2023 г. в област Велико Търново функционират 73 самостоятелни детски градини, като 40 от тях се намират в градовете и 33 в селата. В сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. Най-много детски градини има в общините Велико Търново – 24, Павликени – 10, и Горна Оряховица – 9. Най-малко – в община Сухиндол – 1.
Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2023/2024 година е 6401, което е със 100 деца, или с 1,5% по-малко от броя им през предходната учебна година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за областта е 92,0%.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 88, като за градовете е значително по-голям (126), отколкото за селата (41). Една група се формира средно от 22 деца, съответно – 23 в градовете и 19 в селата.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 620 и в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 1 брой, като детските учители са 582 или 93.9% от педагогическия персонал.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново