166 души от община Павликени ще ползват услуги в домашна среда

Публикувано на пн, 5 Дек. 2022
135 четения

166 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания от община Павликени ще продължат да получават грижа в домашна среда. Те ще ползват социалната услуга в продължение на 12 месеца, след като Общината подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект “Грижа в дома в община Павликени”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Общата стойност на проекта е 895 382 лв., от които 761 075 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а 134 307 лв. е националното съфинансиране.
Дейностите по проекта включват предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в дома, доставка на храна и продукти от първа необходимост, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето, медицински услуги за превенция на влошаване на здравословното състояние, психологическа подкрепа на потребителите и рехабилитационни услуги. От местната администрация посочват, че с изпълнението на проекта ще се разшири обхватът на предоставяне на почасови услуги на територията на общината.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново