Проф. Радослав Мишев става Почетен професор на ВТУ

Публикувано на пт, 2 Дек. 2022
494 четения

Академичният съвет на ВТУ реши да присъди званието Почетен професор на Великотърновския университет (Professor honoris causa) на проф. д.и.н. Радослав Захариев Мишев. Отличието е за неговия значим принос в развитието на историческата наука, за издигането и утвърждаването в България и чужбина на авторитета на висшето училище и на Историческия факултет като авторитетни академични и научни центрове, както и във връзка с неговата 75-годишнина.
Проф. Мишев е роден на 8 май 1947 г. в село Летница, където през 1965 г. завършва гимназия. През 1972 г. се дипломира като магистър по история във ВТУ. Специализира в Австрия през 1981 г. и 1986 г. Работи като учител и преподавател. От 1999 до 2001 г. и от 2003 г. е ръководител на катедра “Нова и най-нова обща история”, от 1990 до 1995 г. е зам.-декан на Историческия факултет, а от 1995 г. до 1999 г. – декан на Историческия факултет на ВТУ. Има написани 7 монографии, 7 учебника и учебни помагала, както и студии, статии, съобщения и др. Участвал е в десетки национални и международни форуми в София, Виена, В. Търново и др. Има публикувани доклади в издания във Виена, Анкара, Харков, Твер.
Проф. Мишев членува в редица научни институции. Член е на редакционни колегии и редактор. От 2010 г. до 2012 г. е член на Научна комисия по исторически науки към ВАК.
Николай ВЕНКОВ, сн. ВТУ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново